O rozpojování hornin

 Ústav geoniky AV ČR (dř.Hornický ústav ČSAV), řešíl v letech 2002 až 2006 dlouhodobý grant GA AVČR A 3086201. Jde o grant, který se týká problematiky rozpojování hornin  noži různých materiálů, korunkami, vodním paprskem  nebo paprsky z abrazivních materiálů apod. 

Vedoucím řešitelem byl prof. ing. Jaroslav Vašek, DrSc., který je m.j. i členem Klubu přátel Hornického muzea. Součásti grantu je i kapitola o historii rozpojování hornin a této kapitoly se ujal bývalý důlní mechanik Dolu Hlubina a pozdější vedoucí pracovník zaváděcí čety OKD Oldřich Vojkovský. Zpracoval čtyři alba z fotografií, prospektů, výstřižků z novin a časopisů, písemné dokumentace OKD nebo jednotlivých důlních závodů, Ostroje, Báňských strojíren a dalších podniků. Vznikla unikátní dokumentace, která ukazuje, počátky a postupné zvyšování důlní mechanizace. Součásti alb jsou i zlepšovací návrhy, vynálezy a patenty z této oblasti. Zvláštní odstavec mají i zlepšovatelé, vynálezci a novátoři, kteří se úspěšně (a často i neúspěšně) snažili svými nápady snižovat fyzickou námahu horníků. Jsou zde popsány i různé těžební metody, které na dolech podle jejich podmínek vznikaly a jejich výsledky.

Jednotlivá alba mají názvy:
„Ražení, důlní stroje a technika“,
„Technická iniciativa, tvůrčí činnost v OKR“,
„Historie hornické práce a techniky“,
„Doplňky technických poznatků k přehledu mechanizace dobývání v OKR“.

Každé z alb má 100 stránek.

Autor Oldřich Vojkovský, který se nedávno dožil osmdesáti let, vytvořil dílo, které dokumentuje, co všechno se muselo vymyslet a realizovat k zamezení lidské dřiny v dole. A jak se musely překonávat obrovské potíže, které mělo naše národní hospodářství těsně po druhé světové válce, kdy zvyšující se průmyslová výroba vyžadovala velká množství uhlí a koksu. To všechno je v albech zaznamenáno!

Alba jsou uvedena do elektronické podoby a byla vytištěna. Originály alb včetně elektronických záznamů zůstanou majetkem Ústavu geoniky AV ČR. Vytištěné kopie alb předal ředitel Ústavu geoniky AV ČR prof. Radim Blaheta před přednáškou na pravidelném setkání 2.ledna 2007 zástupci Hornického muzea Mgr. Rodanovi Broskevičovi pro studijní účely. Přítomno bylo více jak 80 členů KPHM a také celý autorský kolektiv, který se na řešení uvedeného grantu podílel. Po slavnostním předání alb následovala velmi zajímavá přednáška prof. Jaroslava Vaška o poznatcích z uhelného revíru Pensylvánie.

Mezi Hornickým muzeem a Ústavem geoniky AV ČR je velmi těsná spolupráce. Za poslední dva roky přenášeli na setkáních KPHM přední pracovníci ÚGN AV ČR prof. Karel Endel, prof. Petr Martinec, prof. Jaroslav Vašek, doc. Petr Konečný, doc. Richard Šňupárek, ing. Karel Hortvík a ing. Jiří Ščučka. Ústav geoniky AV ČR zase poskytnul svůj moderní konferenční sál pro výstavy historických důlních map.

Závěrem nutno poděkovat všem pracovníkům, kteří sbírali a předávali potřebné podklady Oldřichu Vojkovskému ke konečné úpravě. A také Ústavu geoniky AV ČR za umožnění vzniku díla, které dokumentuje historii rozpojování hornin nejen v OKR, ale i v dalších uhelných revírech.

Vítězslav Hettenberger

0 0