Oběti z Dolu Dukla uctili letos podruhé v Havířově-Šumbarku

Oběti z Dolu Dukla uctili letos podruhé v Havířově-Šumbarku

Podruhé, už nikoliv v areálu někdejší šachty v Dolní Suché, která se proměnila v průmyslový areál, nýbrž na důstojném pietním místě v Havířově-Šumbarku, uctili 108 obětí neštěstí ze 7. července 1961 na Dole Dukla. Poklonu jim složili i zástupci společnosti OKD v čele s ředitelem Provozu Davidem
Hájkem.

Ten připomenul, že se jednalo o jednu z nejtragičtějších událostí v československých dějinách. I z této tragédie ale vzešlo poučení a zlepšení. „Bylo jím například zavedení nehořlavých dopravníkových pásů, neboť na počátku této katastrofy stál právě požár pryžového dopravníku.“

Zdůraznil, že navzdory veškerému pokroku však hornické povolání zůstalo dřinou. „Vážím si našich zaměstnanců, kteří i přes tu tvrdou dřinu den co den fárají stovky metrů pod zem, aby dobývali uhlí, bez kterého se zatím neobejdeme. A jsem nesmírně hrdý na to, že společnost, jíž zastupuji, dále nese a udržuje hornické řemeslo a tradice,“ řekl Hájek před zástupci Statutárního města Havířova, hornických spolků, HBZS a účastníky z řad veřejnosti.

„Za nějaký čas se hornické řemeslo stane v našem kraji minulostí. O to důležitější bude nezapomenout, že na něm vyrostl náš kraj a že přineslo rozvoj celé zemi, a držet v úctě všechny, kteří hornické práci věnovali desítky let, leckdy jí obětovali zdraví a někdy, jako v tomto případě, přinesli oběť nejvyšší – svůj život.

Dovolte mi, abych jim za společnost OKD vyjádřil poděkování a poklonil se jim,“ zakončil svůj projev ředitel Provozu.

0 0