Ohlédnutí za společností očima Bohumila Bonczka

Ohlédnutí za společností očima Bohumila Bonczka

Ing. Bohumil Bonczek

Vznik OKD, Dopravy rokem 1952 spadá do období poválečné obnovy národního hospodářství Československa, příznivého období pro nové názory na organizační uspořádání tehdejších národních podniků. Zřejmá je jednoznačná orientace tehdy vzniklé OKR, Dopravy na pokrytí potřeb Ostravsko-karvinských dolů. Přestože rozsah činností byl v prvních letech jen úzký, kvalitou služeb a dosahovanými výsledky byla správnost rozhodnutí o vzniku specializované dopravní organizace potvrzena a vytvářena pozice umožňující rozsah služeb neustále rozvíjet. Po válce byl palčivý nedostatek nákladních vozidel nezbytných pro činnost dolů na povrchu vyřešen centralizací silniční dopravy soustředěním celého parku nákladních i osobních vozidel OKD do OKR, Dopravy. Válkou zdevastované revírní tratě a kolejiště uvedla OKR, Doprava opravami do vzorného stavu všech 350 kilometrů kolejí sítě.

V historii OKD, Dopravy nenajdeme žádná období, která by znamenala zastavení trendu rozvoje případně významné omezování rozsahu vykonávaných činností. Dařilo se včas identifikovat potřeby zákazníků, nacházet pro ně nová řešení, rozšiřovat okruh vykonávaných činností a provozovaných technologií o služby a technologie nové. Rozsah obsluhovaných technologických procesů v dolech OKD a tím i poskytovaných služeb vyvrcholil v roce 1979 dnes už obtížně představitelným rozsahem těžby uhlí blížícím se ročně až 30 milionům tun nakládky v železniční dopravě. To vše na železniční síti na poddolovaném území, kdy OKD, Doprava sanační činností odstraňovala důlní škody vyzvedáváním kolejí v některých místech výškově až o 11 metrů.

Roky následující a zejména devadesátá léta zásadně mění dosavadní orientaci OKD, Dopravy ve snaze nalézt nový prostor pro podnikání a vyloučit nebezpečí, že útlum hornické činnosti bude současně i útlumem OKD, Dopravy. Zaměstnance, dopravní prostředky a pracoviště OKD, Dopravy postupně uplatňujeme a rozvíjíme v nových regionech Moravy a Čech a také na veřejné drážní síti, tedy všude tam, kde OKD, Doprava dokázala nalézt nové zákazníky a oslovit je nabídkou svých služeb. Rozhodujícím zákazníkem však po celou dobu zůstávají OKD a služby nezbytné pro těžbu, úpravu a odbyt uhlí a koksu. Tak, aby služby novými přístupy a kvalitou odpovídaly očekáváním zákazníka a OKD, Doprava aktivně nabízela a zaváděla služby nové.

Jak významně se změnila OKD, Doprava za uplynulých šedesát let, mohou asi nejlépe zhodnotit dlouholetí pamětníci z řad bývalých, ale i současných zaměstnanců. V prvních čtyřech dekádách historie byly středem pozornosti zejména tuny a tunokilometry. V dekádě další se do popředí dostávají termíny jiné – trh, marketing, zákazník. A v poslední dekádě a zejména v posledních letech k těmto termínům s důrazem přistupují klíčové finanční ukazatele a akvizice, restrukturalizace a skupinové povědomí v širším pojetí, tedy ve zformované skupině AWT, s evropskou dimenzí.

Jedno však přesto zůstává neměnné, neztrácí na významu a spíše neustále nabývá na důležitosti. Cení se nápad, dovednost, odbornost, nikoliv obava ze změn, ale naopak jejich vyhledávání a využívání. Také zaujetí pro vykonávanou práci, spolehlivost, vstřícnost k potřebám zákazníků, nejlépe k potřebám ještě ani nevysloveným, a pospolitost ve skupině.

Tyto hodnoty a především to, nakolik budou přijaty zasvé na každém z pracovišť, každým ze zaměstnanců bez ohledu na zastávanou profesi, rozhodnou o pokračování historie, která započala právě před šedesáti lety.

Ing. Bohumil Bonczek