OKD letos uctí Den horníků pietním aktem a bohoslužbou

Svátek Dne horníků letos OKD  uctí Pietním aktem v neděli 6. 9. 2020 od 9:30 hodin. Na Univerzitním náměstí  v Karviné se sejde vedení společnosti OKD, vedení města Karviné, HBZS, odboráři, krojovaní horníci i hosté. „Položíme věnce u památníků horníků, kteří zahynuli při výkonu svého povolání, a následně společně půjdeme v průvodu do kostela Povýšení sv. kříže, kde v 10:30  začne bohoslužba za zemřelé horníky,“ přiblížil Radim Tabášek, výkonný ředitel OKD.  S ohledem na minulé měsíce, kdy se firma potýkala s onemocněním covid-19 u svých zaměstnanců, nebudou

probíhat Hornické slavnosti s kulturním programem. „Hornických slavností se v minulosti účastnily tisíce lidí a vzhledem k hygienickým omezením, která pro hromadné akce ještě nedávno platila, jsme se rozhodli letos slavnosti zrušit. Samozřejmě musíme také řešit ekonomickou situaci společnosti, která se musí vypořádat s finanční ztrátou způsobenou šestitýdenním přerušením těžby na všech lokalitách. Zachovali jsme však pietní akt i bohoslužbu, považujeme to za důstojné uctění památky zemřelých horníků,“ řekla Vanda Staňková, předsedkyně představenstva OKD.

0 0