OKD má kladné stanovisko MŽP pro pokračování hornické činnosti

OKD získala od Ministerstva životního prostředí (MŽP) ČR souhlasné závazné stanovisko v procesu posuzování vlivu hornictví na životní prostředí, tzv.  EIA, pro období od letošního roku až do ukončení dobývání. Posuzovaná hornická činnost zahrnuje dobývání uhlí i technickou likvidaci Dolu ČSM, která bude následovat po ukončen těžby.

„Ze stanoviska vydaného ministerstvem pro nás plyne řada povinností, které budeme muset plnit jak ještě v době těžby, tak i při následné technické likvidaci Dolu ČSM a rovněž po ukončení hornické činnosti. Podmínky stanoviska budou nyní zohledněny v navazujících řízeních,“ uvedl Roman Sikora, generální ředitel OKD.

K podmínkám uvedeným ve stanovisku patří například maximální roční těžba černého uhlí, která nesmí přesáhnout 1,8 milionu tun, příprava a realizace souboru zásad pro prevenci znečišťování ovzduší a provádění rekultivací přírodě blízkým způsobem.

Vydání stanoviska předcházelo v listopadu  2022 oznámení ministerstvu o záměru, předložení potřebné dokumentace v květnu 2023, vypořádání připomínek, které v průběhu procesu vyvstaly, a mezivládní česko-polská konzultace v září 2023, jíž se zúčastnili zástupci ministerstev životního prostředí obou států, společnosti OKD, Povodí Odry a Obvodního báňského úřadu i specialisté v oboru geologie, seizmologie a ochrany životního prostředí. Cílem bylo reagovat na nejasnosti v dokumentaci vznesené polskou stranou.

„Všechny body, které zástupci Polska považovali za sporné, jsme objasnili a loni v prosinci podepsaly obě strany protokol. Ten byl předpokladem pro vydání souhlasného stanoviska ministerstva životního prostředí, které jsme nyní obdrželi. Budeme těžit pouze na území, kde již bylo historicky dobýváno, a vlivy poddolování nebudou zasaženy obydlené části Stonavy a Karviné, ani polská strana. Předpokládaná průměrná roční těžba bude 1,1 milionu tun uhlí,“ doplnil David Hájek, ředitel provozu OKD.

1 0