OKD nabere nové horníky

OKD nabere nové horníky

Český stát dal koncem června odpověď na otázku, zda bude moci společnost OKD dále těžit uhlí na stonavské šachtě.  Jak zajistit náročný provoz po personální stránce, to v rozhovoru pro Měsíčník Horník přiblížil personální ředitel těžební společnosti Radomír Štix.

Personální ředitel OKD Radomír Styx. Foto: OKD

Jaká je dnes personální situace v OKD?

Aktuálně máme celkem 2600 vlastních zaměstnanců a 730 dodavatelských pracovníků. S přibližně stejným počtem lidí, který máme dnes, počítáme i v roce 2023.

A budou stávající lidé stačit na plnění budoucích výrobních úkolů?

Po útlumu lokalit Darkov a ČSA v loňském roce, jsme si ponechali dostatek zaměstnanců tak, abychom mohli fungovat do konce letošního roku. Oznámené pokračování v těžbě černého uhlí minimálně až do konce roku 2023 pro nás bude znamenat úkol řešit zejména přirozené odchody stávajících zaměstnanců, a to hlavně z důlních produktivních kont a dále také řešit náhradu za jednotlivé odborníky z řad důlních TH zaměstnanců, jenž budou rovněž odcházet do hornického důchodu.

Horníci stárnou, jaký je jejich věkový průměr?

Průměrný věk dělníků důl je 45,5 roku. Na produktivních kontech je to o něco méně, konkrétně v ražbě je průměrný věk 42,2 let a v rubání 43,7 let.

Nakolik je reálné, že by OKD nabrala nové lidi, a je vůbec odkud?

Reálné to samozřejmě je, navíc lze řešení rozdělit mezi vlastní zaměstnance a dodavatele. U vlastních zaměstnanců, po avizovaném prodloužení těžby, zatím neevidujeme zvýšení jejich odchodů, spíše se nám naopak začínají zvenku ozývat zájemci o práci v OKD. Po nastavení podmínek, pro případné nové nástupy do kmenového stavu, začneme nabírat v průběhu podzimu jednotlivce, a to za podmínky, že již mají důlní praxi. Částečně může jít o naše bývalé zaměstnance, ale zaměříme se také na polské horníky v příhraniční oblasti. Každopádně nemluvíme o žádném masivním náboru, který se dělal v OKD v minulosti, ale o doplňování jednotlivců v souladu s potřebou provozu. Hlavním cílem pro nás stále zůstává stabilizace stávajících zaměstnanců.

Až pak těžba v revíru skončí, na co budou mít vlastní zaměstnanci nárok?

Podmínky zůstávají stále stejné. Jedná se o tzv. „podpůrný balíček“ pro zaměstnance odcházející z organizačních důvodů. Skládá se ze 3 částí. První a nejpodstatnější část nároku vyplývá přímo z Kolektivní smlouvy, která platí na dobu neurčitou. Podle ní všichni kmenoví zaměstnanci, se kterými skončí OKD pracovní poměr z organizačních důvodů, budou mít nárok na odstupné ve výši až 11násobek průměrného měsíčního výdělku (PMV), a to za předpokladu odpracování nejméně 16 let. Pokud jsou v OKD kratší dobu, odstupné bude v souladu s Kolektivní smlouvu viz tabulku níže. Druhá část se týká Příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů, který je podle platného nařízení vlády určen všem kmenovým zaměstnancům, se kterými skončí OKD pracovní poměr z organizačních důvodů a zároveň pro těžební firmu pracovali nepřetržitě alespoň dva roky. Příspěvek vyplácí Sociální centrum státního podniku DIAMO, odštěpného závodu Odra a poskytuje se ve výši 8 000,- Kč pro zaměstnance s převažujícím výkonem práce v dole a 5 300,- Kč pro zaměstnance s převažujícím výkonem práce na povrchu. Celková doba poskytování příspěvku je 3 až 60 měsíců, podle nepřetržité délky pracovního poměru v těžební společnosti a věku zaměstnance. Třetí část se týká pomoci s hledáním pracovního uplatnění na trhu práce v rámci našeho vlastního programu Nová šichta. Po útlumu dolu Paskov v roce 2017 a dolech Darkova ČSA v roce 2021, prošla tímto programem celkem již necelá tisícovka bývalých zaměstnanců OKD.

0 0