OKD se stala partnerem 27. setkání hornických měst a obcí ČR v Ostravě

Druhý zářijový víkend, od pátku 8. do neděle 10., bude Ostrava hostit velkou slávu: 27. setkání hornických měst a obcí (SHMO) ČR. Vcelku logickým partnerem této akce se stala i společnost OKD.

Letošní velká hornická sláva se uskuteční v Ostravě.
V regionu se naposledy konalo setkání v Havířově.
Slavnostní průvod z roku 2015 v ulicích Havířova.

„Jde o jedinečnou příležitost k setkání spolků, sdružení a lidí, kteří mají zálibu ve všem, co souvisí s hornictvím. Společnost OKD jako jediný a poslední producent černého uhlí v Česku u takovéto akce nemůže chybět, zvlášť když se hostitelským městem letošního setkání stala Ostrava,“ řekl generální ředitel OKD Roman Sikora.

Tradice tohoto setkávání započala v roce 1997 v Příbrami. Ostrava ho pořádala dvakrát, v září 2000 v Petřkovicích a v červnu 2005 v Radvanicích a Bartovicích. Zatím poslední SHMO se v našem regionu uskutečnilo v červnu 2015 v Havířově. Organizátorem se stalo Sdružení hornických a hutnických spolků ČR, spolu s daným pořadatel

ským městem: vloni předali v Kutné Hoře právě zástupcům Ostravy putovní světlo sv. Barbory, prapor a havířský flek. Součástí programu setkání je udělování ocenění Český Permon v pěti kategoriích osobnostem či institucím, které se v uplynulém roce významně zasloužily o rozvoj hornických tradic v oblastech hornický folklor, záchrana technických památek, počin roku a celoživotní dílo. Pořadatelské město ještě uděluje mimořádnou cenu .

„Jsme moc rádi, že se mezi našimi partnery objevila i společnost OKD, protože si myslíme, že svou bohatou historií i současností mezi ně určitě patří,“ vzkázal z ostravské radnice vedoucí kanceláře primátora Michal Bayer. Sám primátor Tomáš Macura konstatoval, že právě nálezy černého uhlí v první polovině osmnáctého století zásadním způsobem ovlivňovaly budoucnost města a osudy lidí v něm dalšího čtvrt tisíciletí: „Je nesmírně důležité si hornickou minulost připomínat a čerpat z ní poučení i hrdost. Veřejnost bude moci navštívit hornickou slavnost FAJRONT, speciální mši svatou, různé besedy, exkurze a komentované prohlídky. Ostrava opět přivítá velkolepý hornický průvod a připomene si hornické zvyky v rámci slavnostních ceremoniálů.“

Máte staré fotky havířů v rodině? Pořadatelé žádají o sdílení!
Ostravští pořadatelé už začali zveřejňovat první organizační i programové informace na webu fajront.ostrava.cz, kde též probíhá registrace účastníků. Ve spolupráci s ostravským městským archivem se rozeběhl projekt „Byl tvůj děda havíř?“, ve kterém je oslovována veřejnost se žádostí o sdílení snímků starých horníků z rodinných alb právě pro potřeby 27. SHMO. Naskenované fotografie společně s krátkými příběhy, které se k nim váží, lze do konce dubna 2023 posílat na e-maily Archivu města Ostravy, jozef.serka@ostrava.cz nebo martin.jurica@ ostrava.cz.

„Za hornický stav jsme nesmírně poctěni, že sedmadvacáté setkání bude v krásné a hornické Ostravě, neboť toto město bylo, je a vždy bude hornické, ač se zde již netěží. Příprava takto velké akce je velmi náročná, proto naše poděkování patří vedení města i celému realizačnímu týmu. Ostrava přivítá nejen hornický stav z tuzemska, ale rovněž delegace ze zahraničí. Již nyní se všichni těšíme,“ zhodnotil přípravy na setkání 2. místopředseda Sdružení hornických a hutnických spolků ČR Václav Dorazil.

0 0