OKD se vrátila k zisku. Vydělala stamiliony

Těžební společnost OKD uzavřela loňské hospodaření s čistým ziskem 216,8 milionu korun, předloni byla ve ztrátě 2,437 miliardy korun. Objem výroby firmě meziročně stoupl téměř o 104 000 tun na 2,47 milionu tun uhlí a tržby za prodej vlastních výrobků a služeb o tři miliardy na 9,24 miliardy korun.

Ukazatel EBITDA (provozní zisk před odpisy) překročil před mimořádnými operacemi souvisejícími s tvorbou rezerv dvě miliardy korun. Společnost to uvedla ve výroční zprávě zveřejněné ve Sbírce listin.

Předseda představenstva Roman Sikora uvedl, že provoz podniku i loni ovlivňovala koronavirová pandemie, ale zkušenosti z předchozího roku firmě pomohly tuto situaci lépe a efektivněji zvládat bez zásadních dopadů na výsledky výroby. „Testování našich zaměstnanců významně pomohlo zabránit nekontrolovanému šíření nemoci, a přestože nastala období v roce, kdy v některých osádkách chyběly větší počty pracovníků, náš těžební plán se podařilo dokonce mírně překročit,“ uvedl Sikora.

Trh v první polovině loňského roku stagnoval a poptávka po uhlí byla velmi nízká. „Zlomový byl pro vývoj cen na trhu květen, kdy jsme začali sledovat zvyšující se poptávku po energetickém uhlí a rostoucí cenový index,“ uvedl předseda představenstva.

U koksovatelného uhlí začal růst v červnu. „Spolu se zlepšující se epidemickou situací a uvolňováním protipandemických opaření jsme začali sledovat ekonomické oživení a růst poptávky ocelářů po koksovatelném uhlí. Cenové indexy uhlí pak postupně a vytrvale rostly a v září začaly prolamovat svá historická maxima,“ uvedl Sikora.

Tento obrat firmě umožnil na druhé pololetí výrazně navýšit ceny a zlepšit tržby. „Vysoké výnosy se pak odrazily i ve výsledku EBITDA za rok, který překročil dvě miliardy korun (před mimořádnými operacemi souvisejícími s tvorbou rezerv). Když vezmeme v potaz to, že plán společnosti nepočítal s dosažením kladného výsledku, byl to vskutku vynikající závěr roku,“ uvedl Sikora.

OKD je jediným producentem černého uhlí v Česku. Těžbu ale postupně ukončuje, protože se dlouhodobě nevyplácela. V OKD pracuje přibližně 3300 lidí. Vlastníkem firmy je prostřednictvím společnosti Prisko stát.

Firma těží už jen v Dole ČSM. Podle původních plánů tam měla těžba skončit letos, v dubnu ale představenstvo OKD schválilo, že dobývání uhlí bude pokračovat do druhého kvartálu roku 2023, a před měsícem společnost oznámila, že těžba bude pokračovat minimálně do konce příštího roku. Vedení OKD zároveň zvažuje prodloužení těžby až do roku 2025, rozhodnout chce nejpozději v první polovině příštího roku.

1 0