OKD TĚŽBU UHLÍ NEVĚŠTÍ, ALE RACIONÁLNĚ PLÁNUJE AŽ DO ROKU 2030

OKD TĚŽBU UHLÍ NEVĚŠTÍ, ALE RACIONÁLNĚ PLÁNUJE AŽ DO ROKU 2030

OKDVedení společnosti OKD ve spolupráci se  vlastníkem firmy – společností PRISKO – připravuje nový strategický plán těžby černého uhlí na Karvinsku. Ten by mohl prodloužit aktivní činnost těžařské firmy oproti schválenému reorganizačnímu plánu o dalších 7 let, tedy až do roku 2030. Úvahy o prodloužení těžby černého uhlí na Karvinsku umožňuje ekonomicky stabilizovaný trh s touto komoditou na světových trzích, pozitivní hospodářská bilance OKD po reorganizaci a rovněž zvýšená poptávka na dodávky energetického i koksovatelného uhlí u nás i v zahraničí.
„V OKD máme dostatečné technické kapacity na prodloužení těžby až do roku 2030, stejně jako i zásoby vhodného a ekonomicky vytěžitelného černého uhlí ve vybraných lokalitách Karvinska. Je pravdou, že v některých dolech dojde k přirozenému dotěžení reálných zásob uhlí. Výhledově se to bude týkat dolů Darkov a Lazy. Nicméně v ostatních lokalitách by těžba skutečně mohla probíhat až do roku 2030. Rozhodující ale bude důsledné zvážení a vyhodnocení všech ekonomických aspektů, ukazatelů a možných rizik, nad kterými nyní pracujeme. Žádné nerealistické prognózy si v tomto kontextu nemůžeme dovolit. Nejedná se tedy o žádné věštění, jak mylně zaznělo v jednom z komentářů veřejnoprávního rozhlasu, ale o seriózní zkoumání možných příležitostí,“ uvedl předseda představenstva a výkonný ředitel OKD Boleslav Kowalczyk.

OKD předpokládá, že by se průměrná roční produkce černého uhlí letos a v roce 2019 měla pohybovat okolo 4,5 milionů tun. V nadcházejícím období pak bude postupně klesat k objemu od 4 až do 2 milionů před ukončením těžby.

Ivo Čelechovský,
tiskový mluvčí OKD, a.s.

Článek převzatý z webu: OKD

0 0