Potvrzení důvěry v OKD:

Potvrzení důvěry v OKD:
Zvláštní ocenění od Třineckých železáren!
Zástupci ocelářů předali těžařům individuální poděkování. (zleva-Eduard Kukuczka, Marek Szarowski, Petr Hanzlík, Krzysztof Ruciński).
Zástupci ocelářů předali těžařům individuální poděkování. (zleva-Eduard Kukuczka, Marek Szarowski, Petr Hanzlík, Krzysztof Ruciński).

   Největší český hutní podnik s domácím kapitálem a zároveň nejvýznamnější producent oceli v republice – skupina Moravia Steel – vyslovil společnosti OKD zvláštní poděkování za dodávky černého uhlí pro provozy Třineckých železáren. Ty dostaly vloni celkem téměř 400 tisíc tun této strategické suroviny vytěžené v šachtách našeho revíru.

   „Individuálním poděkováním bychom rádi ocenili vaše úsilí a snahu, kterou vynakládáte pro zajišťování spokojené spolupráce mezi oběma společnostmi, čímž nám napomáháte k naší konkurenceschopnosti a udržení naší pozice na trhu ocelových výrobků,“ uvedli za Moravia Steel její obchodní ředitel a místopředseda představenstva Krzysztof Ruciński a ředitel nákupu surovin Eduard Kukuczka.

   Při příležitosti 180. výročí zahájení hutní výroby OKD, coby tradičního dodavatele uhlí, symbolicky ocenily Třinecké železárny ve 180. roce od zahájení své činnosti. Hutní výroba v Třinci začala slavnostním zapálením první dřevouhelné vysoké pece 1. dubna 1839.

   „Velmi si ceníme spolupráce s vaší společností a věříme, že budeme schopni společným úsilím zvládat náročné úkoly a dosahovat požadovaných cílů i v budoucnu,“ vzkázali oceláři.

   Obchodní ředitel OKD Petr Hanzlík označil poděkování z Moravia Steel za potvrzení důvěry k těžební firmě. „Samozřejmě nás velmi těší a vážíme si ho zejména z toho důvodu, že i přes překonávání insolvenčního řízení a nejistoty ohledně budoucnosti dodávek uhlí nás zákazníci nadále vnímají jako spolehlivého a seriozního partnera,“ zdůraznil Hanzlík. Ten poděkování od Rucińského a Kukuczky přebral spolu s manažerem prodeje OKD Markem Szarowskim.

Ceny na trhu s uhlím vyrovnaly těžební výpadky
   Loňský rok pak Hanzlík vyhodnotil ze svého pohledu jako reorganizační, přelomový, ziskový a také – vzhledem mimořádné události na ČSM-Sever z prosince – jako tragický. „Osobně jej z obchodního hlediska považuji za velmi úspěšný a všem zaměstnancům, jež na tom mají svůj podíl, děkuji. OKD se podařilo překročit plánované prodejní ceny, které navzdory značnému výpadku v těžbě pomohly i ke splnění plánované výše tržeb,“ konstatoval Hanzlík.

   Nejvíce vrásek na tváři podle něj v roce 2018 působila obchodníkům z OKD přeprava uhlí k zákazníkům. „Uvědomili jsme si, že i když mají odběratelé o naše produkty zájem,
a my je máme vytěženy a upraveny, bez dostupných lokomotiv a vagonů žádné neodvezeme. Situaci jsme řešili rozšířením portfolia našich přepravců, kteří budou uhlí k zákazníkům dopravovat,“ vysvětloval obchodní ředitel.

   Ten také upozornil, že nejdůležitějším bude v OKD překonat právě následky tragédie z ČSM-Sever. „Nejenže zasela smutek, ale zásadním způsobem ovlivnila také naše těžební, výrobní, prodejní i finanční plány. Pokud chceme pomýšlet na perspektivní budoucnost, musíme letos rovněž uskutečnit řadu  opatření, která nám takovou budoucnost umožní. Hlavním obchodním cílem je dosažení minimálně takových tržeb, jež dokážou pokrýt všechny naše náklady. Splnění tohoto cíle je pro nás při meziročním poklesu objemu těžby velkou výzvou,“ doplnil Hanzlík.

0 0