OKK Koksovny zvýšily tržby na 8,5 miliardy

Ostravské společnosti OKK Koksovny vzrostly v loňském roce tržby o 2,65 miliardy na 8,51 miliardy korun. Nárůst představoval více než 45 procent. Firma dosáhla čistého zisku 460,4 milionu korun, předloni to bylo 647,2 milionu korun. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti zveřejněné ve Sbírce listin. Firma loni čelila řadě negativních vlivů a hospodaření hodnotí velmi pozitivně.

OKK Koksovny produkují různé druhy koksu, jsou největším výrobcem slévárenského koksu v Evropě. Foto: koksovny.cz

Předseda představenstva Pavel Woznica uvedl, že začátek loňského roku byl ve znamení rostoucích cen energií, což ještě umocnilo únorové vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině, jehož následky se zásadně promítly do ekonomiky evropských zemí. „Evropská ekonomika se dostala do energetické krize, která měla za následek enormní růst cen energií, jenž se promítl do všech sfér hospodářství a vedl k razantnímu růstu cen ostatních vstupů i finálních produktů,“ uvedl Woznica. Důsledkem konfliktu a uvalených sankcí bylo i přehlcení evropských logistických uzlů, zejména přístavů.

V druhé polovině roku již bylo evidentní zásadní ochlazení poptávky na trhu s ocelí. Poptávka po slévárenském koksu byla relativně stabilizovaná, byť poklesy byly zaznamenány i v tomto sortimentu,“ uvedl předseda představenstva.

Negativních jevů, kterým jsme museli v loňském roce čelit, tedy nebylo málo, ale myslím, že jsme většinu z nich úspěšně zvládli, byť celkový objem prodaného koksu zaostal za skutečností předloňského roku i loňským plánem. I přesto lze hodnotit dosažené hospodářské výsledky velmi pozitivně,“ uvedl Woznica. Společnost uvedla, že pro letošní rok předpokládá obdobnou výši odbytu jako v roce 2022 a stabilní pozici na trhu s koksárenskými výrobky.

Podnik vyrábí koks v ostravské Koksovně Svoboda. V roce 2022 prodal 538,2 kilotuny koksu za 7,94 miliardy korun, o rok dříve to bylo 668,7 kilotuny koksu za 5,46 miliardy. Tržby firmy z prodeje chemických výrobků a koksárenského plynu činily loni 524,9 milionu korun, předloni to bylo 296,4 milionu. Téměř 98 procent tržeb pocházelo loni z tuzemského trhu.

Firma loni investovala 143,9 milionu korun, o 66,5 milionu více než v roce 2021. Woznica uvedl, že nejvýznamnějším loňským projektem byla investice do změny způsobu třídění a nakládky slévárenského koksu za 59,6 milionu korun. „V oblasti ekologických projektů zmíním rekonstrukci pohonů turboodsávačů a instalaci technologie k omezení fugitivních emisí při destilaci benzolu,“ uvedl předseda představenstva. Rekonstrukce pohonu turboodsávačů přišla na 25 milionů a rekonstrukce destilační kolony benzolu na devět milionů korun.“

OKK Koksovny produkují různé druhy koksu, jsou největším výrobcem slévárenského koksu v Evropě. Produkují rovněž koksárenský plyn, dehet, benzol, síran amonný a elementární síru. Zaměstnávají okolo 500 lidí. Firma patří do holdingu MTX Group Petra Otavy.

1 0