Opraváři na Darkově jsou nepostradatelní

Opraváři na Darkově jsou nepostradatelní

Od posledních organizačních změn v revíru, kdy OKD opouštěla lokality ČSA, Lazy a Darkov, uplynul zhruba rok. A právě na poslední řečené šachtě zůstaly pro potřeby výroby nepostradatelné provozy odboru oprav. 

I když jsme od března 2020 snížili stavy zaměstnanců o pětačtyřicet procent a objem oprav asi o polovinu, nepřestaly se provádět veškeré činnosti pro potřeby provozu. Sortiment zůstal, jen v menším rozsahu,“ vysvětlil Měsíčníku Horník vedoucí projekce a technologie František Parák s tím, že opravářů bylo letos v únoru lehce nad dvě stovky včetně agenturních pracovníků. OKD se snaží servisovat vše, co se dá vlastními silami, externích oprav ubylo. „Současné kapacity se vytvořily s minimálními náklady bez investic,“ uvedl směnový technik odboru oprav Milan Kaczmarek.

Stroje, zařízení a vybavení dílen na Darkově – kde jsou opraváři z OKD v nájmu a poskytují vlastníkovi areálu, státnímu podniku DIAMO, i své služby včetně diagnostiky – se svépomocí doplňovaly právě z utlumovaných lokalit. Specialisté na řezné orgány přišli z ČSA, na razicí techniku a sekce z Lazů, na pohony z ČSA.

Mechanizované výztuže DBT už děláme pouze zde, a jde o poslední typy středního POPu 2010 s označením 13/31. Nízké sekce DBT 06/14 byly opraveny do pluhového porubu, velké 26/55 a 28/60 byly vyřazeny,“ upřesnil vedoucí projekce a technologie. Darkovské práce na sekcích vede Ivan Koutný a Petr Pezda na čelbových strojích Michal Tekenőš, na pohonech hřeblových dopravníků Marian Jadlovec, na řezných orgánech Michal Czyž.

Důležité bylo sestěhování expertů přes silovou hydrauliku sekcí a taky hydrauliku pro razicí technologie. Přemístili jsme je do mechanické dílny č. 96, kde máme předáka René Calabra,“ uvedl směnový technik odboru oprav. Zmínil taktéž skutečnost, že všechny hotové stroje nebo jejich součásti se prakticky hned dováží vybavovačům či údržbářům na stonavskou šachtu, případně do skladu provozní jistoty na tamní lokalitě.

Na darkovských dvou větších dílnách 94 a 92 a menším prostoru číslo 137 pokračují elektrooopraváři s předákem Petrem Babczynskim, jejich stěhování na ČSM by v současné nebylo ekonomické. „Opravují se tu veškerá v dole používána elektrická zařízení pro razicí i dobývací kombajny, také důlní elektromotory všech typů včetně vodou chlazených, dále transformátory, stykače, porubová světla a další,“ popsal elektromistr Lumír Blahuta.

1 0