Ostravské šachty lákají filmaře

Ostravské šachty lákají filmaře
Zaměstnanci státního podniku a kameraman Boris Renner při natáčení dokumentu o historii Ostravska

Přestože se tam už netěží, ale možná právě proto, vzbuzují zájem filmařů. Doly v Ostravě a okolí si vybrali už například tvůrci komedie Ostravak Ostravski nebo dvoudílného televizního filmu Dukla 61, který byl více než jen připomínkou hornické tragédie. Při natáčení obou filmů pomáhali zaměstnanci státního podniku DIAMO. Dalším snímkem, kde si nedávno „zahráli“, je seriál České televize Místo zločinu Ostrava a objeví se také v připravovaném hraném dokumentu o životě na Ostravsku před sto lety a dnes.

Každé pondělí večer od ledna do března se diváci České televize mohou podívat do Ostravy. Nejsou to příběhy s dobrým koncem, ale prostředí, ve kterém se odehrávají, také nevypadá zrovna přívětivě, a to byl zřejmě záměr. Třináctidílný seriál Místo zločinu Ostrava je inspirován skutečnými případy, které policie vyšetřovala v průběhu několika uplynulých let. Nový krimiseriál od režisérů Jana Hřebejka, Dana Wlodarczyka a Jiřího
Chlumského začal až nečekaně vydařenou premiérou. Také druhý díl, při jehož natáčení asistovali zaměstnanci odštěpného závodu ODRA státního podniku DIAMO, sledovalo přes milión diváků a stal se nejsledovanějším pořadem večera i celého dne.

Pro herce a ostravskou rodačku Pavlu Beretovou, představitelku hlavní role policejní vyšetřovatelky, nebylo natáčení na Dole Jeremenko snadné. Štábu ztěžovalo práci vlhko a málo světla, dodržování bezpečnostních předpisů a nošení těžkých sebezáchranných přístrojů. Komparz v dolech na šachtě v tomto díle hráli skuteční horníci – naši zaměstnanci, kteří filmaře potěšili mluvou „po našimu“. Diváci tak mohli vidět například revírníka důlní dopravy Petra Přečka. Na natáčení vzpomíná s úsměvem. „Bylo to celkem v pohodě, ale každá scéna se musela několikrát opakovat, což je docela zdlouhavé, a nakonec filmaři zjistili, že nastal nějaký technický problém se záznamem a museli znovu do podzemí,“ popsal Petr Přeček.

„Některé činnosti, týkající se údržby jámy, jsme přesunuli na jiné dny. Zorganizovali jsme si práci tak, abychom filmovému štá-bu pomohli se vším, co potřeboval. Náklady spojené s natáčením nám televize podle dohody uhradila, ale bereme to hlavně jako součást podpory dobrého jména státního podniku, který se denně stará o zavřené doly, což ne všichni vědí,“ dodal Josef Havelka, závodní dolu. Dalším filmovým počinem, se kterým pomáhají zaměstnanci podniku, je právě vznikající dokument známého ostravského fotografa Borise Rennera. Řadu let se specializuje na průmyslovou fotografii a je autorem několika fotografických publikací jako například „Ostravaci všem“ nebo „Ostrava včera a dnes“. „Fotografické vidění mě dovedlo také ke tvorbě videa. Na svém kontě mám několik desítek krátkých spotů z oblastí firemních prezentací, propagace měst a krajů a teď pracuji na větším projektu – bude to hraný dokument o životě v Ostravě před sto lety a dnes,“ řekl Boris Renner. Pro svůj filmový dokument využil už například haldu v Heřmanicích, kam kdysi chodili místní lidé, včetně dětí, v chladných dnech sbírat uhlí, aby si mohli doma zatopit. Známý fotograf nemohl samozřejmě opominout Důl Jeremenko, který těžil uhlí téměř sto let a patřil k nejhlubším na Ostravsku. Dodnes je možné tady fárat a dodnes zde slouží přestěhovaný těžní stroj z roku 1924. Po malých úpravách a „zamaskování“ modernějších prvků posloužily prostory těžní jámy k navození dobové atmosféry. Stačilo pracovníkům vyměnit oblečení a nakrátko jsme měli na dole Jeremenko prvorepublikovou atmosféru. Zahráli si v ní zaměstnanci s. p. DIAMO Petr Fehér, František Litvík, Michal Kaloč a Pavel Birka. S kahanem v ruce šli na šichtu. O čem si povídali? Zkuste hádat…

Jana Dronská, Josef Havelka

1 0