Pád horniny je častým a zbytečným zdrojem úrazu

Pád horniny je častým a zbytečným zdrojem úrazu

Aktuální bezpečnostní téma vyhlásilo vedení společnosti OKD v reakci na událost z 18. března, kdy na severní lokalitě stonavské šachty došlo k náhlému zavalení části chodby. Uvolněná hornina zasypala jednoho z dodavatelských zaměstnanců, který na následky zranění bohužel zemřel.

„Byl to nejzávažnější z osmi registrovaných pracovních úrazů způsobených pádem horniny, které jsme zaznamenali během prvních třech letošních měsíců,“ uvedl pro Měsíčník Horník vedoucí odboru řízení bezpečnosti Břetislav Pukowski.

Vloni došlo v revíru k devíti podobným případům. Což představovalo deset procent všech registrovaných úrazů, a pád horniny se tak stal – po chůzi a manipulacích s materiálem – jejich třetí největší skupinou.

A v období od roku 2000 došlo v OKD k celkem sedmnácti úmrtím zaměstnanců v souvislosti se závalem či pádem kamene. „Je to častý a zbytečný zdroj újmy na zdraví a představuje velké riziko smrtelného následku,“ upozornil Pukowski.

Připomněl rovněž obecné zásady k eliminaci vzniku takových úrazů: Včas strhávat narušené horniny, nepodceňovat riziko jejich pádu v místech s nesoudržnými podmínkami, zdržovat se jen v zajištěných prostorech a mít vždy zajištěnou ústupovou cestu, nevcházet do ohrožených oblastí, věnovat zvýšenou pozornost operacím při kladení umělého stropu (baldachování), dodržovat bezpečnou vzdálenost od rozpojovacích orgánů kombajnů, kontrolovat průběžně stav důlních děl či řádně obtrhávat čelby právě pro prevenci vypadávání horniny.

1 0