Paskov: Další útlumové práce dokončí v průběhu července

Paskov: Další útlumové práce dokončí v průběhu července
Útlumové práce v paskovské části revíru.

STAŘÍČ – Polovina července – betonování první vrstvy jámové zátky  v jámě I/2 v lokalitě Sviadnov. Konec sedmého měsíce – podbudování míst na spojovacím překopu 2033, jež by mohly v budoucnu ohrožovat provoz páteřního plynovodu mezi Staříčem  a Sviadnovem. To jsou nejbližší dva termíny dokončení dalších paskovských útlumových prací.

„Důlní doprava staví nosný poval na prvním patře jámy I/2, na povrchu se montují těžní pásy pro zásyp jámy I/1 a okolo její ohlubně už máme výkopy pro základnové pásy ohlubňového povalu. Elektrikáři zde montují potřebnou elektroistalaci,“ popisuje paskovský závodní Ivan Šimek. Hotovy jsou podle něj úpravy sviadnovského degazačního systému pro dlouhodobé odsávání metanu a zbývá pouze zajistit vytipované rizikové oblasti na spojovacím překopu 2033. „Ten bude následně uzavřen v průběhu srpna,“ upozorňuje závodní.

Záchranáři na Staříči mají dokončenou opěrnou hráz u jámy II/3 na 3. patře  a na Chlebovicích nyní staví opěrná  peření v podpovrchových kanálech i v kanále hlavního ventilátoru pro jejich výplň cementopopílkovou směsí.

„Od počátku letošního roku jsme z Paskova na ostatní doly OKD předali materiál v nákupní hodnotě více než deseti milionů korun. K odprodeji jsou připraveny tuny kovového odpadu,“ připomíná Šimek. V současné době se například vyklízí chlebovická důlní dílna na renovaci hajcmanů, na čemž spolupracuje i odbor materiálového hospodáře firmy.

„Skupina zaměstnanců dolu Útlum-Jih musí kromě prací spojených s přípravou všech lokalit na likvidaci, plnit veškeré bezpečnostní kontroly, prohlídky a revize požadované  vyhláškami pro bezpečný provoz dolu. Za to, že uvedené činnosti a povinnosti zvládají, jim patří uznání,“ dodává závodní.

0 0