Páskováci kompletují hřeblové dopravníky a pásovky pro zásyp

Páskováci kompletují hřeblové dopravníky a pásovky pro zásyp
Vyklizené zařízení ze šachty Útlum-Jih ještě poslouží při likvidaci tohoto dolu. V povrchových mechanických dílnách totiž pod vedením Jiřího Němečka a Ivana Grossingera kompletují vyklizené repasované pásové dopravníky a hřeblový dopravník, které využijí nejprve při zásypu výdušné sviadnovské jámy 1/1.

 

„Hřeblový dopravník TH 603 bude stát u skládky nezpevněného zásypového materiálu. Ten už máme odzkoušený a rozebraný pro transport na Sviadnov. Pásové dopravníky TP 630 se chystají dva – kratší, který bude přímo u jámy, s délkou 35 metrů a delší s délkou přibližně 130 metrů,“ popisuje paskovský hlavní mechanik Václav Halfar. Ve druhém týdnu února na „paskovskou jedničku“ přivážejí druhý hřeblový dopravník TH 700 z lokality 9. květen, jenž tam donedávna sloužil k zásypu jámy. „Zásypový materiál bude pomocí dvou nakládačů transportován oběma hřeblovými dopravníky průběžně nejprve na delší pásový dopravník a následně kratším TP 630 do jámového stvolu,“ popisuje Halfar.

Příprava zařízení pro zásyp jámy.

Uvedené technologie budou zkompletovány u vtažné jámy ST 1/1. Na sviadnovské lokalitě se nyní provádí navážka zásypových hmot. „Probíhají přípravné práce na ohlubni jámy ST 1/1. Ta je jediná svého druhu v revíru OKD a na svém místě také zůstane, jelikož jde o technickou památku,“ pokračuje hlavní mechanik.

Mimo práce spojené s technickou likvidací dolu jeho kolegové na povrchu na všech lokalitách šachty Útlum-Jih přitom stále pokračují s tříděním strojů, zařízení a materiálu, jež se postupně demontují a vyklízí ze šachty. „Při zužování důlního pole vyvážíme nahoru například důlní lokomotivy, zařízení důlních dílen, závěsnou drážku, spojovací i další materiál,“ vysvětluje hlavní mechanik s tím, že použitelné věci předávají dále do OKD a vyřazené, nepotřebné jsou nabízeny ve spolupráci s odborem nákupu OKD k odprodeji mimo revír.

0 0