PLENÁRNÍ SCHŮZE KPHMO, z. s. konaná dne 1. 9. 2020

Každoroční Plenární neboli výroční schůze Klubu přátel hornického muzea Ostrava, z. s. se konala velmi netradičně a to v úterý 1. 9. 2020 od 15:00 do 17:00 hod v Restauraci U Vlka v Ostravě-Svinově. Plenární schůze klubu se koná jednou do roka a jsou na ni zváni všichni členové ze všech tří poboček, tedy z Ostravy, Havířova i z Karviné a kolektivní členové. Původní termín byl stanoven na tradiční první květnové úterý, tedy 5. 5. 2020. Bohužel Plenární schůze KPHMO, z. s. se nemohla v tomto termínu konat díky celosvětovému šíření viru COVID-19 a z důvodu Vládou ČR nařízenou karanténou a dalších opatření ohledně šíření pandemie.

Předseda klubu Jiří Kunčický všechny účastníky pozdravil a omluvil dva členy výboru klubu, kteří se ze závažných zdravotních důvodů nemohli zúčastnit zasedání – Karel Budin a Ing. Kateřina Polínková. Vždy na úvod se všichni členové postaví, aby zapěli hornickou hymnu s názvem: „Hornický stav“, letos tomu bylo taktéž i s doprovodem na kytaru. Na kytaru již tradičně doprovázel náš člen Bohumír Holub (od začátku roku 2020 jsme zavedli na každé ostravské besedě zpívání hornických karmín). Poté nastala velmi smutná část a to vzpomínka na všechny zemřelé kamarády z řad našeho klubu, kteří se na nás již dívají z hornického nebe. Minutou ticha uctili účastníci schůze památku za naše zemřelé členy a členky od poslední Plenární schůze (ta se konala 7. 5. 2019 v kavárně Maryčka v DOV v Ostravě-Vítkovicích). Po těchto úvodních aktech následovala volba komisí. Předseda revizní komise Evžen Břuska přednesl zprávu o kontrole hospodaření. Konstatoval, že je účetnictví a věci s tím související vedené velmi pečlivě a bez závad. Předseda klubu Jiří Kunčický referoval o činnosti za uplynulé období. Konstatoval, že činnost je výrazně ovlivněná koronavirovými opatřeními. Zrušené bylo 24. Setkání hornických a hutnických měst a obcí v Žatci i Den otevřených dveří na Dole Žofie v Orlové – Porubě. Některé oslavy Dne horníků a energetiků byly taktéž zrušeny nebo se konají v komorním duchu. Předseda Jiří Kunčický Vyzval členy ostravské pobočky, aby navrhli kandidáty na funkci předsedy, která je dlouhodobě neobsazená. Dále byla projednaná změna Redakční rady hornického zpravodaje. Za odvolaného člena Mgr. Josefa Pintéra byl zvolený Václav Smička. Dalším velmi důležitým bodem jednání bylo navýšení členských příspěvků klubu ze současných 200 Kč/rok na 300 Kč/rok.

Každoročně klub oceňuje významné členy klubu a organizace. Ne jinak tomu bylo i při této schůzi. Vyznamenání medaili vydanou k 30. výročí KPHMO, z. s. členům KPHMO, z. s. obdrželi tito členové:

Ing. Jindřich Cachel,
Ing. Karel Žák,
Josef Kopecký,
Ing. Petr Janků,
Ing. Jaroslav Kubánek,
RNDr. Milan Doležal, CSc.,
Jiří Hrubý.

Vyznamenání medaili vydanou k 30. výročí KPHMO, z. s. organizacím obdržely tyto pro nás velmi významné organizace:

Městská knihovna Havířov, stálá expozice,
Regionální knihovna Karviná, příspěvková organizace,
Báňské projekty Ostrava, a. s.,
RBP, zdravotní pojišťovna.

Velmi významné ocenění – Čestný člen KPHMO, z. s., získal dlouholetý člen klubu pan Ing. Otakar Krajník, CSc., zvaný jako Emeritní slavné a vysoké neomylné prezidium. Nyní „Otík“ přispívá pravidelně do Hornického zpravodaje svými humornými/nehumornými či vážnými/nevážnými tématy v podobě švéflů.

Všichni účastníci obdrželi hornické občerstvení neboli hornickou svačinku v podobě dvou chlebů namazanými poctivými pomazánkami, tak jak to kdysi bylo na šachtě. Plenární schůze měla hladký průběh, zasedání se zúčastnilo 58 účastníků, z toho byli 4 hosté (jednalo se organizace, které převzaly medaili klubu). Všichni účastnicí obdrželi Výroční zprávu k jednání konané dne 1. 9. 2020 v Restauraci U Vlka v Ostravě-Svinově, kterou zpracoval Karel Budin – jednatel a hospodář KPHMO, z. s. a také Hornický zpravodaj č. III/2020, který zpracovala Redakční rada hornického zpravodaje a ve kterém jsou vypsané uskutečněné, ale hlavně hornické akce, které se budou konat od září do prosince 2020. Děkuji vedení klubu, že vše přichystalo pro správný průběh zasedání, oceněním kolegům velmi gratuluji k získání medaile klubu vydané k 30. výročí KPHMO, z. s., taktéž gratuluji partnerským organizacím, které získaly ocenění a hlavně všem účastníkům, kteří se aktivně Plenární schůze klubu zúčastnili. Již se na Vás všechny těším při konání setkání k sv. Barborky, kdy se opět setkají všechny 3 pobočky společně a kolektivní členové. Akce se bude konat v úterý dne 1. prosince 2020 v kompresorovně v Hornickém muzeu Landek Parku Ostravě-Petřkovicích od 14 hodin. Věřím, že se nás sejde co nejvíce, zavzpomínáme, pozpíváme, potancujeme a hlavně se společně všichni uvidíme v bývalém hornickém areálu!

Stručně k přečtení najdete článek na FB KPHMO, z. s., viz zde: https://www.facebook.com/kphmo/posts/3620874314609816

Fotografie od Ing. Jaroslava Kubánka najdete zde: https://jaroslavkubanek.rajce.idnes.cz/Plenarni_schuze_Klubu_pratel_hornickeho_muzea_Ostrava_1._9._2020

Zdař Bůh!

Ing. Kateřina Polínková – Předsedkyně redakční rady hornického zpravodaje KPHMO, z. s.

Foto: Ing. Jakub Zeman dne 1. 9. 2020
Text: Ing. Kateřina Polínková dne 1. 9. 2020

0 0