Podpořili jsme projekt Rozsvěcíme Ukrajinu

Ukrajiny spustilo v lednu iniciativu na pomoc s obnovou ukrajinských energetických zařízení. Do projektu se zapojil i státní podnik DIAMO formou exkurzí na Dole Jeremenko v Ostravě pro dárce.

Začalo to mikinami. Bílé mikiny s nápisem vznikly jako poděkování těm, kteří se podíleli na energetické části českého předsednictví v Radě Evropské unie. To znamená zástupcům Evropské komise, ministrům zodpovědným za energetiku, pracovníkům stálého zastoupení v Bruselu a pracovníkům z Ministerstva průmyslu a obchodu. Mikiny měly velký úspěch a tak vznikla myšlenka využít je na podporu Ukrajiny.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Velvyslanectvím Ukrajiny spustilo sbírku, ve které si mohli zájemci zakoupit mikiny s podpisy českých osobností, ale i další věci a také aktivity. Mezi nimi exkurzi do ostravského Dolu Jeremenko. Cílem sbírky bylo získat finanční prostředky na podporu organizací, které pomáhají na
Ukrajině napravit škody po ruském bombardování. Peníze se využijí na obnovu energetické infrastruktury, například na nákup generátorů, teplometů, filtračních systémů na vodu a dalších zařízení.

Exkurze pro dvacítku zájemců dárců na Dole Jeremenko proběhla 24. února. Začala krátkým seznámením s průběhem prohlídky a bezpečnostním školením. Účastníky také pozdravil ředitel závodu ODRA Rostislav Dudáš. Součástí prohlídky byly objekty na povrchu, včetně dispečinku pro monitoring výstupů důlních plynů a řízení čerpání důlních vod. Působivý byl i pohled do skladu obřích čerpadel a výjezd na těžní věž s těžním strojem a vyhlídkou na celou Ostravu. Největším zážitkem pak bylo fárání do dolu a procházka v podzemí k čerpací technologii. Pořídili jsme  zde také fotografie pro účastníky na památku. Poslední částí programu byly prezentace o činnosti závodu ODRA a aktivitách státního podniku s poutavým výkladem Libora Jalůvky a promítáním filmových dokumentů s hornickou tématikou.

Ing. Bc. Jana Dronská, MBA
odbor komunikace

1 0