Podzemní pevnost Stachelberg

Záchranáři ZBZS Odolov, patřící pod odštěpný závod HBZS Ostrava, spolupracovali se zájmovým spolkem Stachelberg na zajištění pracovní štoly, která je jediným horizontálně vyraženým vstupním dílem do komplexu podzemní tvrze. I z tohoto důvodu se spolek rozhodl štolu vyčistit a její cca 60 m dlouhý úvodní profil zajistit do důlní lichoběžníkové výztuže.

Důlní chodba Stachelberg

Stachelberg je rozsáhlý komplex podzemních chodeb jedné z nej- větších dělostřeleckých pevností v Evropě. Nachází se tu i jeden z největších bunkrů v Čechách s historickou expozicí. V hloubce až 52 metrů pak rozsáhlé podzemí, jehož celková délka chodeb je 3,5 km. To vše tvořilo součást obranného valu, chránícího naši republiku před hrozícím útokem hitlerovského Německa. Ročně tuto vojenskou památku ležící mezi Trutnovem a Žacléřem navštíví cca 23 000 turistů.

Studna překrytá povalem

Záchranáři zde pracovali na čištění a budování výztuže, celkem vyčistili cca 105 m pracovní štoly, z toho cca 60 m zajistili pomocí důlní TH výztuže LB – 05, hmotnostního profilu K21. Na díle pracovali 3–4 záchranáři, využívali strojní kolovou techniku a v místech, kde byly uvolněné nadměrné bloky horniny, museli využít i hydraulickou trhací soupravu DARDA.

Během prací záchranáři nalezli i kopanou studnu zhruba v polovině úseku určeného k zajištění důlní výztuží. V tomto místě vyčistili celý prostor kolem studny (komora) a prostor, na základě domluvy s objednatelem, zajistili do důlní výztuže v návaznosti na pokračování budování výztuže do konečného úseku dle objednávky. Provedené práce proběhly dle zadání objednatele a byly objednatelem velmi kladně hodnoceny, zároveň byla přislíbena další spolupráce v rámci zpřístupňování dalších úseků podzemní tvrze.

Spolupráce mezi zájmovým spolkem Stachelberg a Závodní báňskou záchrannou službou Odolov trvá již přes deset let.

Mgr. Martin Dvořák
vedoucí ZBZS Odolov, o. z. HBZS

0 0