Pokrok v robotické technologii při těžbě uhlí

Pokrok v robotické technologii při těžbě uhlí

Těžba uhlí kvůli složitým a drsným podmínkám v podzemí představuje bezpečnostní rizika a problémy pro životní prostředí. Proto je naléhavě zapotřebí technologických inovací a automatizace, aby se snížila závislost na lidské práci a zvýšila produktivita a bezpečnost při těžbě uhlí. Jedním ze slibných řešení je využití robotů pro těžbu uhlí, což jsou speciální stroje, které mohou v podzemních dolech vykonávat různé úkoly, jako je ražení tunelů, řezání uhlí, přeprava, inspekce, kontrola bezpečnosti, záchranné práce a údržba.

V posledních letech došlo k významnému pokroku v oblasti těžebních robotů, a to jak v technologii, tak v aplikacích. Ilustrační foto: OKD

Mohou zvýšit produktivitu, kvalitu a bezpečnost a také snížit náročnost práce a náklady na lidské pracovníky. Tyto roboty mohou pracovat ve složitém a dynamickém prostředí, přizpůsobovat se měnícím se podmínkám a zároveň spolupracovat s ostatními roboty a lidmi. Kromě toho snižují expozici horníků prachu, hluku, plynu a dalším nebezpečím, čímž zvyšují efektivitu. Hrají tedy klíčovou roli při vývoji inteligentních uhelných dolů, které integrují síťové propojení, inteligenci a robotizaci, aby bylo dosaženo transparentních a přizpůsobivých těžebních procesů, napsal server msn.com.

V nedávném článku publikovaném v časopise Energies navrhli výzkumníci pokročilý rámec pro robotické technologické systémy v důlních provozech, jehož cílem je zvýšit bezpečnost, efektivitu a inteligenci, se zvláštním zaměřením na těžbu uhlí. Dále provedli komplexní přehled současného stavu výzkumu a aplikací různých typů robotů pro těžbu uhlí v Číně a v zahraničí a poskytli náhled na nové směry budoucího výzkumu a vývoje v oblasti robotiky pro těžbu uhlí.

V tomto článku autoři představili komplexní přehled vývoje robotických systémů pro těžbu uhlí. Představili také nový rámec se čtyřmi úrovněmi, jako jsou robotizovaná zařízení, jednotliví roboti, bezpilotní systémy a davy robotů. Kromě toho objasnili důležité technologie vývoje uhelných důlních robotů, jako jsou inovace mechanických systémů, nevýbušná konstrukce, výkonový pohon, polohování a navigace, inteligentní snímání a podzemní komunikace.

Studie navíc shrnula současný stav výzkumu a implikací různých typů důlních robotů v Číně a poskytla novou cestu pro budoucí vývoj důlních robotů. Zabývala se také integrací nových technologií, jako jsou mobilní sítě páté generace (5G), big data, průmyslový internet, digitální dvojčata a umělá inteligence (AI), s cílem posílit inteligentní a autonomní využití uhelných důlních robotů. Výzkumníci dále navrhli zavedení standardní techniky pro roboty pro těžbu uhlí, aby bylo možné získat přizpůsobenou a standardizovanou výrobu různých typů robotů.

Výsledky ukázaly, že v posledních letech došlo k významnému pokroku v oblasti těžebních robotů, a to jak v technologii, tak v aplikacích. Autoři zdůraznili následující úspěchy a inovace v současném vývoji robotů pro těžbu uhlí:

Roboty pro těžbu uhlí dosáhly v Číně i v dalších zemích značného pokroku, přičemž došlo k jasnějšímu vymezení pojmů, rozšíření záběru a zvýšení počtu robotických výrobků a inteligentních zařízení používaných v oblasti těžby uhlí.

Tito roboti dosáhli různých funkcí a způsobů provozu, včetně autonomního řízení, dálkového řízení, kolaborativního řízení, vizuálního dálkového zásahu, transparentní těžby a inteligentní adaptivní těžby. Zlepšily bezpečnost, efektivitu a inteligenci uhelných těžebních operací a zároveň snížily náročnost práce, spotřebu energie a dopad na životní prostředí.

Roboti pro těžbu uhlí se však stále potýkají s některými technickými a inženýrskými problémy. Mezi ně patří spolehlivost, přizpůsobivost a standardizace konstrukce a výroby robotů, jakož i integrace a koordinace robotických systémů a zařízení. Kromě toho přetrvávají výzvy v oblasti vnímání a řízení složitého a dynamického důlního prostředí a komunikace a interakce podzemních a pozemních sítí.

Výzkumníci zdůraznili, že těžební roboti hrají klíčovou roli při realizaci cílů inteligentních uhelných dolů. Mezi tyto cíle patří integrace sítí, inteligence a robotizace, jakož i hluboké propojení inteligentní technologie s faktory, jako jsou lidé, stroje, prostředí a řízení na pracovišti. Tito roboti usnadňují přechod na čistá paliva a technologii automatizace těžby, čímž snižují emise oxidu uhličitého a dopady využívání uhlí na životní prostředí. Navíc optimalizují proces těžby klíčových surovin pro čistou energii, jako je lithium a kobalt.

Roboti pro těžbu uhlí navíc podporují inovace a vývoj v oblasti robotických technologií a průmyslu. Podporují vzájemnou integraci tradičních zařízení uhelných strojů s moderní robotickou technologií a přizpůsobení, standardizaci a industrializaci různých typů robotických výrobků a služeb.

0 0