Poslední černouhelný důl v Porúří končí.

Poslední černouhelný důl v Porúří končí.

Změnit se má na velkou baterii na přebytečnou energii.

Konec těžby černého uhlí v německém Porúří se blíží. Aktivní je v oblasti už jen důl Prosper Haniel u města Bottrop. Ale i ten bude v příštím roce po více něž 150 letech uzavřen. Vláda spolkové země Severní Porýní – Vestfálsko se poté chystá jej přeměnit na přečerpávací vodní elektrárnu


Ta by měla sloužit jako velká baterie, do níž se bude ukládat přebytečná energie z obnovitelných zdrojů, především větrných elektráren a solárních panelů.Těch v nejlidnatější spolkové zemi Německa spolu s utlumováním těžby černého uhlí výrazně přibývá. Ne vždy ale fouká vítr a svítí slunce. Proto je nutno mít záložní zdroj energie.

Stále aktivní důl Prosper Haniel v Bottropu by mohly být použity jako přečerpávací vodní elektrárna v budoucnu.

Součástí elektrárny jsou dvě nádrže, umístěné v různé hloubce. Při přebytku energie se voda jejím prostřednictvím čerpá do horní nádrže. Odtamtud je naopak při nutnosti výroby elektrické energie čerpaná do spodní nádrže, průtokem přes turbinu, umístěnou na tlakovém potrubí, vyrábí elektřinu.

Podle studie ze srpna 2016, na jejímž vypracování se podílely mimo jiné univerzity v Duisburgu, Essenu a v Bochumi a těžařská společnost RAG, je důl Prosper Haniel ideálním místem pro přestavbu na přečerpavací elektrárnu. Je to jak technicky, tak i geologicky. Výkon elektrárny se dvěma turbinami má být 200 MW. Její kapacita by měla stačit k napájení asi 400 tisíc domácností. Spád tétoelektrárny má být 560 m.

     Podle Hospodářských novin

                                                                                   Karel Slíva

0 0