Poslední vozík z Dolu Staříč, konec v souladu s tradicemi

Poslední vozík z Dolu Staříč, konec v souladu s tradicemi

Šest let čekal na svou – bohužel smutnou – chvíli poslední vozík nakopaný ještě horníky z OKD na šachtě ve Staříči. Fedrunk tady skončil v březnu 2017 a jeho symbolické vyvezení se odehrálo v dubnu 2023.

Nechyběla u toho ani hornická hudba.

„Z důvodu insolvence se tehdy akce Poslední vozík nekonala, a protože právě začíná zásyp jam, rozhodli jsme se toto rozloučení s naším dolem uskutečnit. Proběhlo z důvodu letitého odkladu v komornější podobě, než v jaké bývalo zvykem. Nechyběla ale hornická kapela a hornická hymna,“ vzkázal závodní Ivan Šimek.

Důl Staříč, později Důl Paskov, závod Staříč či Důlní závod 3 kopal od počátku sedmdesátých let minulého století a vytěžilo se na něm 47 milionů tun uhlí. Pro tento účel posloužilo celkem 5,3 kilometru jam a 895 chodeb a překopů. Za celou dobu zde při mimořádných událostech či úrazech přišlo o život 110 zaměstnanců.

Před vlastní výstavbou největšího těžebního komplexu v Ostravsko-karvinském revíru na těžbu nejlepšího koksovatelného uhlí byl proveden rozsáhlý geologický průzkum. Staříčskou šachtu stavěli od počátku šedesátých let, plně projektované produkce na ní dosáhli až v osmdesátých letech. Důl v nejjižnější části revíru měl dobývací prostor s rozlohou přes čtyřicet kilometrů čtverečních na katastru Brušperku, Staříče, Žabně, Lískovce, Ptáčníku, Sviadnova, Frýdku, Fryčovic, Místku-Lysůvek, Zelinkovic, Chlebovic, Palkovic a Rychaltic.

Pro co nejhospodárnější fedrunk tu fungovaly kromě Dolu Staříč II další dvě samostatné části s Dolem Staříč I ve Sviadnově a Dolem Staříč III v Chlebovicích (včetně pomocného závodu Rychaltice). Po útlumu zůstalo v podzemí nevytěžených nejméně sedmnáct milionů tun uhlí.

 

0 0