POZOR výroční plenární schůze POZOR

POZOR výroční plenární schůze POZOR

 

 

Vážení členové a kolektivní členové Klubu přátel hornického muzea v Ostravě, srdečně Vás zvu na výroční plenární schůzi našeho klubu, která bude tentokrát volební. Plenární schůze se bude konat v restauraci U Vlka v Ostravě – Svinově dne 3. května 2022 od 15 hodiny. Rád Vás uvítám co v nevětším počtu.

Jiří Kunčický Předseda KPHMO

Předběžný program zasedání: 

 • Zahájení, Hornická hymna, přivítání členů KPHMO, z. s. a hostů zasedání
 • Zpráva o činnosti klubu od poslední plenární schůze (konaná dne 7. 9. 2021), výhled na příští období předseda
 • Zpráva o hospodaření klubu v roce 2021 a rozpočet na rok 2022 
 • Zpráva revizní komise
 • Zpráva mandátové komise
 • Schválení zprávy o hospodaření klubu, návrhu rozpočtu na rok 2022 a zprávy Revizní komise
 • Ocenění Klubovou medaili
 • Volba výboru KPHMO, z. s.
 • Volba revizní komise KPHMO, z. s.
 • Volba redakční rady a Předsedy redakční rady Hornického zpravodaje KPHMO, z. s.
 • Volba předsedy KPHMO, z. s.
 • Vystoupení nového předsedy KPHMO, z. s.
 • Vystoupení hostů
 • Diskuze – diskusní příspěvky max. v délce 3. minut
 • Návrh usnesení, schválení
 • Závěr
 • Zpívání hornických karmín, hornická svačina

 

3 0