Pozvánka na přednášky, besedy a jiné akce.

Pořádané v II. kvartále 2019

Pobočka Ostrava:Důl Hlubina Ostrava kavárna Maryčka 
od 15.00 hod. 
(vždy 1. úterý v měsíci, od 15,00 členská schůze)
Od podchodu od tramvajové linky 1,2, kolem bývalé 
vrátnice dle vyznačeného směru ke kavárně  cca 3oo m.
2. dubna Pavel Sisr: Podzemí dolu Anselm 
7. května Plenární schůze – volební 
4. června  Ing. Miroslav Břínek: 100 let československého letectví 

 

 Pobočka Havířov: Již Loutkový sál Kulturního. 
střediska P. Bezruče v Havířově 
(vždy 2. pondělí v měsíci, od 16,30 ) 
15. 4. 2019 MUDr.  Jana Hajdušková, lékařka Metylovice
Propolis a další včelí produkty…
13. 5. 2019  Ing Břetislav Crha, Česká inspekce životního prostředí
Ekologie – ochrana vod.
10. 6. 2019 Václav Smička, hornické muzeum Ostrava
Ukončení těžby černého uhlí v Německu.

Pobočka Karviná: Regionální knihovna Karviná-Fryštát.
(vždy poslední středu v měsíci, od 15,30 )
24.4.2019 Mgr. Petr Bičej, ředitel Městské policie
Zvyšování bezpečí občanů města.
   
29.5.2019 Ing. Helena Bogoczová, magistrát města
Význam průmyslové zóny !Nové pole” 
26.6.2019 Exkurze do vybrané firmy na Novém poli (bude upřesněno) 

Pořádané v I. kvartále 2019

Pobočka Ostrava:Důl Hlubina Ostrava kavárna Maryčka 
od 15.00 hod. 
(vždy 1. úterý v měsíci, od 15,00 členská schůze)
Od podchodu od tramvajové linky 1,2, kolem bývalé 
vrátnice dle vyznačeného směru ke kavárně  cca 3oo m.
8. ledna  Ing. Železný Zdeněk, CSc.: Letecké motory 
5. února Durczok Lukáš, Svěrák Luděk: Historie výroby ocelových lan v ŽDB
5. března  Ing. Petr Kaisar: Letadlové soustavy

 

 Pobočka Havířov: Již Loutkový sál Kulturního. 
střediska P. Bezruče v Havířově 
(vždy 2. pondělí v měsíci, od 16,30 ) 
14. 1. 2019 Bc.  Josef Bělica, primátor Statutárního Města Havířov
Havířov 2019 a další léta…
11. 2. 2019  Ing Tadeusz Pieczka, vedoucí odboru investic a oprav OKD  –
Invetice OKD v létech 2019
11. 3. 2019 Ing. Pavel Budina velitel hasičské stanice Havířov
Činnosti hasičského záchranného sboru. 

Pobočka Karviná: Regionální knihovna Karviná-Fryštát.
(vždy poslední středu v měsíci, od 15,30 )
30.1.2019 Tomáš Hejda kampanolog dieceze ostravsko – opavské
O karvinských zvonech
   
27.2.2019 Primátor města
Cíle v rozvoji města Karviné 
27.3.2019 mjr.Ing.Marian Mrózek velitel stanice Karviná
Prevence a výchova v požární ochraně 
Share Button