Pozvánka

Bližší informace ke konferenci budou upřesněny v pozvánce a na našich internetových stránkách www.ekomonitor.cz.Organizační výbor vyzývá všechny zainteresované odborníky, aby přihlásili vhodné referáty a plakátová sdělení, případně aby navrhli další zajímavá témata, která by na konferenci mohla zaznít. Přihlášky referátů a posterů odešlete laskavě zároveň s předběžnou přihláškou na adresu Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, popř. na e-mailovou adresu: klara.kanska@ekomonitor.cz do neděle 6. června 2021 v elektronické formě. Děkuji Vám za pozornost, přeji příjemný den a pevné zdraví.

Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Vzhledem k epidemiologické situaci konference proběhne buď on-line, prezenčně popřípadě kombinovaně. Vše se bude řídit aktuální epidemiologickou situací a nařízením vlády. Cirkulář je zveřejňován především pro to, abyste věděli, že se konference konat bude a v jakém termínu.
 
Bližší informace ke konferenci budou upřesněny v pozvánce a na našich internetových stránkách www.ekomonitor.cz.
 
Organizační výbor vyzývá všechny zainteresované odborníky, aby přihlásili vhodné referáty a plakátová sdělení, případně aby navrhli další zajímavá témata, která by na konferenci mohla zaznít. Přihlášky referátů a posterů odešlete laskavě zároveň s předběžnou přihláškou na adresu Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, popř. na e-mailovou adresu: klara.kanska@ekomonitor.cz do neděle 6. června 2021 v elektronické formě.
 
V programovém výboru konference jsou:
doc. RNDr. Josef Zeman, CSc.
– RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD.
– doc. Mgr. Peter Šottník, PhD.
– Ing. Pavel Vostarek
– Mgr. Marián Petrák, PhD.
– RNDr. Petr Vohnout
 
Hlavní bloky konference jsou:
– Legislativa spojená s těžbou nerostných surovin a těžebním odpadem
– Průzkum a těžba nerostných surovin (rudy, nerudy, kaustobiolity)
– Nové perspektivy těžby nerostných surovin
– Hodnocení vlivu a analýza rizika těžby nerostných surovin na životní prostředí
– Sanace, rekultivace, revitalizace a resocializace oblastí postižených těžbou
– Problematika důlních vod a nakládání s nimi
– Ohlédnutí za významnými osobnostmi průzkumu a těžby nerostných surovin
 
Za oddělení seminářů
Bc. Klára Petráková Kánská
tel.: +420 602 141 508