Před 5 lety skončila těžba v Paskově

Před 5 lety skončila těžba v Paskově

Před pěti lety, 31. března 2017, byla ukončena těžba černého uhlí v dole Paskov na Frýdecko-Místecku. Horníci z dolu, který tvořily lokality Staříč a Chlebovice, za více než půlstoletí těžby vyvezli přes 46 milionů tun kvalitního koksovatelného uhlí.

Důl Paskov se nachází asi 20 kilometrů jižně od Ostravy a byl posledním činným dolem v ostravské části ostravsko-karvinského revíru. Foto: OKD

Důl se nachází asi 20 kilometrů jižně od Ostravy a byl posledním činným dolem v ostravské části ostravsko-karvinského revíru. Rozloha důlního pole je 40 kilometrů čtverečních. Největší absolutní hloubky dosáhla jáma v lokalitě Staříč – 1155 metrů.

Výstavba objektů závodu Paskov začala roku 1960 a těžba o šest let později, ve Staříči se začal důl budovat v roce 1962 a těžba začala v roce 1971. Původně samostatné doly Paskov a Staříč byly v roce 1994 sloučeny v jeden skupinový důl (odštěpný závod) Paskov. V roce 1999 OKD rozhodla o ukončení činnosti závodu Paskov a jeho převedení k Dolu Odra. Přejmenováním původního Závodu Důl Paskov k 1. lednu 2015 vznikl Důlní závod 3 s těžebními lokalitami Staříč a Chlebovice.

Počátkem léta 2013 společnost New World Resources N.V. (NWR) jako vlastník OKD oznámila, že uvažuje o prodeji dolu. Důl Paskov totiž svými vysokými náklady na těžbu negativně ovlivňoval hospodaření firmy. Pro důl se však nepodařilo najít kupce, a vlastník proto oznámil, že uvažuje o jeho uzavření. Situací se začala zabývat vláda.

Společnost OKD se v roce 2016 dostala do úpadku a poté prošla reorganizací. Doly a provozní majetek byly vloženy do nové společnosti, jejímž majitelem se prostřednictvím své firmy Prisko stal v roce 2018 stát. Později se firma přejmenovala na OKD, zatímco v původní OKD zůstaly jen pohledávky za bývalými majiteli a její název se změnil na Správa pohledávek OKD. Z dolu Paskov ke dni ukončení těžby odešlo 1030 zaměstnanců, přes 300 lidí zůstalo v dole dál pracovat na jeho útlumu, přičemž jejich počet se postupně snižoval. V lednu 2018 uvedl server iDNES.cz, že celkový objem zásob černého uhlí evidovaných v dobývacím prostoru Staříč odhaduje Česká geologická služba na více než pět milionů tun.

OKD, která je jediným producentem černého uhlí v Česku, má nyní přibližně 2800 vlastních zaměstnanců a zhruba 800 dodavatelských pracovníků. Firma těží už jen ve dvou šachtách Dolu ČSM na Karvinsku, kde se má těžit minimálně do konce letošního roku. Od ledna 2021 převzal od OKD utlumované doly Paskov, Lazy a Frenštát státní podnik Diamo. Od března pak Diamo převzalo i doly ČSA a Darkov. Do Diama přešlo loni z OKD téměř 2500 zaměstnanců, z nich si podnik na útlumové či rekultivační práce nechal zhruba 700 lidí.

2 0