Předání záchranářských záslužných křížů

 Předání záchranářských záslužných křížů


Bronislav Šrámek pøi pøebírání ocenìní z rukou pøedsedy ÈBÚ Martina Štemberky .
V pátek  9. prosince 2016 ve 13 hod. předal ve stylovém prostředí hornického muzea Landek Park v Ostravě–Petřkovicích předseda Českého báňského úřadu Martin Štemberka 30 báňským záchranářům ocenění – záchranářské záslužné kříže.

Mezi oceněnými záchranáři byli i dva naši kolegové, zaměstnanci DIAMO, s. p., o. z. ODRA, Bronislav Šrámek, kterému byl udělen stříbrný záchranářský záslužný kříž, a p. Václav Hantl st., kterému byl udělen bronzový záchranářský záslužný kříž.
Bronislav Šrámek vystudoval v letech 1983–1987 VŠB – TU v Ostravě, od roku 1987 působil na dole Jan Šverma ve funkcích revírník rubání, projektant, vedoucí úseku až do roku 1991. V roce 1992 složil slib báňského záchranáře na HBZS v Ostravě Radvanicích a o dva roky později zkoušky na vedoucího ZBZS. V letech 1992–1999 byl zaměstnán na dole František ve funkci vedoucího úseku větrání. Dále působil na dole Odra jako vedoucí oddělení větrání, ZBZS a degazace, od roku 2002 pak ve stejné funkci na DIAMO, s. p., o. z. ODRA, kde byl 1. srpna 2016 jmenován do funkce náměstka pro výrobu, techniku a ekologii.

Václav Hantl st. se vyučil v oboru elektromechanik důlních strojů a zařízení na SOU Dolu Dukla v Horní Suché. Poté nastoupil na Důl Dukla jako elektromechanik v úseku rubání. Místo základní vojenské služby absolvoval kurz horníka mechanizovaných pracovišť a dále pracoval v úseku příprav a rubání. V roce 1990 absolvoval záchranářský kurz na HBZS v Ostravě Radvanicích a poté nastoupil do úseku větrání a následně do stálého sboru ZBZS na dole František. Po likvidaci dolu v roce 2001 přestoupil na DIAMO, s. p., o. z. ODRA, kde pracuje jako báňský záchranář – četař dodnes.

Resortní medaile „Záchranářský záslužný kříž“ se uděluje za výjimečně zásluhy při záchraně života nebo majetku projevené při zásahu báňských záchranářů, při cestě k zásahu nebo při výcviku. Může být udělena i za zvláštní zásluhy o zvýšení odborné úrovně báňské záchranné služby nebo záchranářské taktiky, a to při splnění podmínky nejméně 10 let činnosti v báňské záchranné službě. Medaile uděluje a odevzdává předseda Českého báňského úřadu.

Ing. Radovan Rudický
vedoucí větrání, ZBZS a degazace, o. z. ODRA

1 0