Představili jsme master plány radním na Karvinsku

Představili jsme master plány radním na Karvinsku

Důlní areály na Karvinsku se mohou v budoucnu stát atraktivními lokalitami. Vyplynulo to z rozsáhlé analýzy, kterou zpracovalo DIAMO ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a jeho organizací Moravsko-slezské investice a development. Výsledné master plány zástupci závodu DARKOV představili postupně radním v Karviné, Orlové a Doubravě.

Master plány budou sloužit v dal ších fázích pro přípravu projektů, které území oživí a dají mu novou energii i smysl a pomohou transformaci regionu. Cílem bylo vnímat transformaci území koordinovaně, aby si areály vzájemně nekonkurovaly, ale naopak přitáhly do regionu nové aktivity. Závod DARKOV tak může už při likvidaci povrchových objektů postupovat v souladu s vizemi pro jednotlivé areály dolů.

Na radnicích v Karviné, Orlové a Doubravě toto společné úsilí ocenili. Radní zároveň dostali možnost podílet se na vzniku budoucích záměrů a mohou si říct, jaké další náměty považují za důležité. Pochopitelně panují obavy, zda na rozvoj nebo transformaci průmyslových lokalit budou peníze. Všichni jsou si vědomi, že to nebude snadné, ale pomoci by měly evropské dotace určené na pomoc hornickým regionům, případně na podporu inovačních projektů.

Transformace důlních areálů dolů Lazy, ČSA a Darkov v master plánech je zaměřená na lehký průmysl orientovaný na malé a střední firmy, cirkulární ekonomiku, ale i vývojová a inovativní centra nebo multifunkční areály, kde mají prostor i společenské a turistické aktivity. Záměry doplňuje nová koncepce řešení energetických zdrojů těchto areálů, jde zejména o využití obnovitelných zdrojů energie s bateriovým úložištěm a důlního metanu, do budoucna připadá v úvahu i bezemisní výroba vodíku nejen jako paliva pro automobily.

Master plány odhadují i přínos pro region v podobě posílení hospodářského mixu o malé a střední podniky, kreativní průmysl, znalostní ekonomiku a ekologické bydlení. Předpokládá se vznik až 3 000 nových pracovních míst v průmyslu, vývoji a vědě. Historické dědictví bude zachováno zřejmě především na Dole ČSA.

Ing. Bc. Jana Dronská, MBA
odbor komunikace

1 0