Předvánoční setkání Spolku svaté Barbory

Předvánoční setkání  Spolku svaté Barbory

V pátek 1. prosince se ve Spolkovém domě v Karviné konalo setkání Spolku svaté Barbory. A bylo netradiční. Barborka upustila od velkých společenských akcí a sešly se současné děti, bývalé děti, a dokonce už i jejich děti, maminky a přátelé Barborky.

„Setkání bylo sice komorní, bez velkých gest, ale asi právě proto se všichni přítomní shodli na tom, že to je to pravé, co se jim líbí“, sdělila předsedkyně Monika Němcová. Všichni si mohli v klidu popovídat i zavzpomínat, navzájem si sdělit, co jim Barborka přináší a přinesla a jak se jim nyní daří. V rámci doprovodného programu byla příležitost nazdobit si své vánoční perníčky, které si mohli vzít domů. Děti dostaly i malé mikulášské balíčky.

„Setkání se velmi vydařilo a všem se moc líbilo. Jsme moc rádi, když slyšíme i zpětnou vazbu, jak se dětem daří a také nás velmi těší, že stále slýcháváme – Děkujeme, že nám pomáháte!“, řekl nám dlouholetý místopředseda spolku Stanislav Chobot.

Dětí, kterých v současné době Spolek svaté Barbory finančně podporuje, je 28, a to 15 z České republiky a 13 z Polska. Všem zemřel rodič při výkonu práce na pracovištích členů spolku, většinou při práci v černouhelném dole společnosti OKD, a.s. Ve stejný den, kdy bylo setkání dětí z Barborky, se konal i Skok přes kůži společnosti OKD, kde se v tradiční sbírce pro Barborku vybralo 228 000 Kč

Dětem spolek přispívá zejména na vzdělání, volnočasové aktivity, školní potřeby, tábory, autoškolu, výpočetní techniku nebo na zdravotní aktivity. V minulém roce byly děti podpořeny celkovou částkou přes 1 milion korun, kdy největší část byla získána formou darů od štědrých dárců, z grantu Nadace OKD a členských příspěvků členů Spolku.

Bc. Monika Němcová
předsedkyně spolku

0 0