Pro lidi z OKD práce na dolech ČSA ani Darkov ještě neskončila

Pro lidi z OKD práce na dolech  ČSA ani Darkov ještě neskončila

S ukončením těžby a symbolickým rozloučením – posledními vozíky uhlí – se šachtami ČSA a Darkov odtud neodejdou pryč hned naráz všichni zaměstnanci spadající pod OKD. Na první lokalitě se počítá s působením dvou zmenšených úseků asi do půlky května a na povrchu druhé zůstává zachována část dílenské činnosti.

„Chystáme si dopravní trasy, dovážíme fachy s nářadím a co nejdříve se vrhneme na likvidaci dokopaných porubů,“ popisují dodavatelé
z úseků CZ Bastav, kteří se s vedoucími Petrem Sklepkem, Emanuelem Čellárem a předáky Lubomírem Pruškou a Mariánem Kubaskem budou podílet na výklizu posledních dvou stěn na „Armádě“. Z obou najednou demontují a nechají na povrch vyvézt technologie potřebné k dalšímu nasazení. Nakládat se bude na ohlubni a převážet na ČSM. Z povrchu na ČSA se také postupně přemisťují na Darkov opraváři se svým zařízením.

„Čerpadla, ventilátory a další provozy potřebné k zajištění provozu dolu spadnou od března pod obsluhu ze státního podniku DIAMO,“
uvádí k situaci na Dole ČSA technický náměstek OKD Antonín Míra. Taktéž do oblasti Dolu Darkov už od příštího měsíce nebudou fárat
lidé z těžební společnosti. Byť tato lokalita zůstane se stonavskou šachtou propojena na překopech 2001 a 2017 větrním spojením. A na jejím pomocném závodě – spadajícím pod Důl ČSM – se nadále kope uhlí v pluhovém bloku 236 501 s horníky Rudolfa Kubeše a novou stěnu 236 502 tam obfárávají raziči od Romana Kadlece.

Předposlední darkovský porub 340 902 je vyklizený. Zůstává tu kus odvedené práce za horníky Zbyňka Rzidkého, kteří po celkové těžbě
ve výši 19 557 tun předávají obložené pracoviště partě Jána Slovíka z důlně technických služeb k likvidaci. „Těsně před dokončením je i výkliz stěny 240 401, kde kolektiv hlavního předáka Ladislava Valíčka od srpna do prosince nakopal celkem 144 623 tun uhlí a pak také, ve spolupráci s důlně technickými službami, likvidoval,“ upřesnil Míra. I z darkovského podzemí se stěhují využitelné technologie na severní i jižní lokalitu ČSM.

„V pronájmu nám na Darkově zůstanou na nádvoří plochy na uložení strojních dílů, hlavně k mechanizovaným výztužím, které budou v následujícím období potřebné na ČSM. Zůstávají i darkovské mechanické dílny věnující s opravám sekcí, razicích i dobývacích strojů či pohonů stěnových dopravníků,“ uzavírá technický náměstek.

2 0