Proměna území po těžbě? Velký závazek, ale i výzva!

Proměna území po těžbě?  Velký závazek, ale i výzva!

Kraj představil svou vizi: Posílit ekonomiku, přilákat investory, vrátit krajinu lidem a využívat při tom inovativní a ekologické způsoby.

Podpis memoranda o spolupráci v Praze.

Spolupráce při transformaci území po ukončení těžby uhlí. To bylo obsahem memoranda podepsaného v Praze zástupci Moravskoslezského kraje, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, státního podniku DIAMO a regionální společnosti Moravskoslezské Investice a Development.

„Následovat budou sanačně-likvidační práce, zpracování master plánů, které určí možnosti využití areálů šachet a příprava konkrétních projektů financovaných zejména z operačního programu Spravedlivá transformace,“ přiblížila Nikola Birklenová, mluvčí kraje. Ten chce k proměně území dotčeného hornickou činností přistupovat komplexně a koordinovaně. Včetně zajišťování finančních prostředků a hledání potencionálních investorů.

Sviadnov – tady je to jasné, památka zůstane.

Kraj už dříve představil koncepci pohornické krajiny POHO 2030 zabývající se přetvářením území po těžbě. Musíme tyto lokality zatraktivnit, posílit ekonomiku regionu, přivést sem nové investory, ale rovněž vrátit krajinu lidem, aby zde mohli jezdit nejen za prací, ale i za odpočinkem a také třeba poznáváním hornické historie či zábavou. Moravskoslezský kraj chce přitom klást důraz na inovativní a zelené technologie,“ vysvětloval hejtman.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček poznamenal, že Moravskoslezský kraj je jedním ze tří původně uhelných regionů stojících před zásadní výzvou. „Útlum těžkého průmyslu a vyrovnávání se s jeho dopady na ekonomiku a životní prostředí řeší i Ústecko a Karlovarsko. Vláda ĆR je připravena tyto regiony v jejich transformaci podpořit a vítá proaktivní přístup Moravskoslezského kraje, protože má jasnou konkrétní vizi a intenzivně se připravuje na čerpání evropských zdrojů i státních peněz, které jsou pro uhelné regiony připraveny v rámci programu RE:START,“ prohlásil Havlíček. Zdůraznil závazek ministerstva pomoci proměnit Karvinsko i celý kraj k lepšímu, což bude podle něj velice složitý proces.

2 0