Propojení mezi doly Darkov a ČSM je uzavřeno

Propojení mezi doly Darkov a ČSM je uzavřeno

Státní podnik DIAMO, podobně jako společnost OKD na své straně, připravil v uplynulých týdnech vše potřebné pro bezpečné uzavření oblasti mezi doly Darkov a ČSM. Uzavření větrního propoje v hloubce 900 metrů proběhlo 27. dubna v dopoledních hodinách za účasti báňských záchranářů.

Pracovníci závodu DARKOV státního podniku DIAMO vybudovali v oblasti propoje s dolem ČSM dvě výbuchuvzdorné uzavírací hráze a připravili je na finální uzavření. Na základě koordinovaného příkazu vedoucích úseků ZBZS obou dolů provedly čety ve stanovenou dobu uzavření poklopu hráze H1, poklopů hráze H2 a jejich dotěsnění. Pracovníci pak vyčkali 2 hodiny na určeném místě a poté provedli kontrolu těsnosti hrází a odběr vzorků vzdušin za hrázemi. Následně proběhlo proměření větrní sítě příslušné oblasti a provedení regulace důlní větrní sítě.

„Při uzavírání je potřeba přesně dodržet stanovený postup podle nařízení závodního dolu a dbát na bezpečnost i koordinaci jednotlivých úkonů z obou stran uzavírané oblasti, ale není to nic neobvyklého. Uzavření větrního propoje proběhlo bez problémů,“ uvedl ředitel závodu DARKOV Josef Lazárek.

Větrní propojení vybudovala těžební společnost v roce 2004 a sloužilo hlavně ke zlepšení větrání pracovišť v blízkosti společné hranice dolů při odtěžování dobývaného uhlí i jako úniková a dopravní cesta. Zásoby uhlí v této oblasti byly vytěženy a pracoviště jsou zlikvidována.

0 0