RBP oslavovala třicet let jako stabilní s originálními programy

RBP oslavovala třicet let jako  stabilní s originálními programy

Čtyři desítky dostupných, často bezbariérových a uživatelsky přívětivých poboček, 430 tisíc klientů, o něž pečuje 240 kmenových zaměstnanců a bezmála šestnáct tisíc smluvních lékařů. To je dnešní zdravotní pojišťovna RBP, která oslavila tři dekády své činnosti.

„Před třiceti lety se šest významných, převážně těžařských, společností rozhodlo, že pro své pracovníky založí vlastní zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnu. Byly to OKD; Důl ČSM, odštěpný závod Stonava; Českomoravské doly; Jihomoravské lignitové doly, státní podnik Hodonín; Důlní průzkum a bezpečnost Paskov, Ferrum Frýdlant
nad Ostravicí a Vědecko-výzkumný uhelný ústav v Ostravě-Radvanicích,“ přiblížil její mluvčí Ivo Čelechovský. Tak se 20. dubna 1993 zápisem do rejstříku u obchodního soudu zrodila Revírní bratrská pokladna, která oficiálně zahájila činnost 1. července 1993 otevřením prvních poboček a registrací prvních klientů.

„Naše pojišťovna ale ve své podstatě historicky navázala na původní bratrské pokladny, kdy první zmínky o jejich existenci pocházejí již z roku 1802. Tehdy do nich havíři z Podkrušnohoří a následně Ostravska přispívali podílem ze mzdy, aby v případě úrazu nebo nemoci dostali nějakou finanční podporu na živobytí svých blízkých. „Značka RBP tak přežila feudalismus, Rakousko-Uhersko, dvě světové války, totalitní režimy a je tady s námi i dnes,“ upozornil výkonný ředitel Antonín Klimša.

V roce 1993 RBP se svými čtyřiaosmdesáti kmenovými zaměstnanci začala zajišťovat zdravotní péči pro šedesát tisíc prvních pojištěnců ze severní Moravy, Slezska a Hodonínska, nicméně už na konci roku jejich počet vzrostl na bezmála devadesát tisíc. Po jejím sloučení s Moravskou zdravotní pojišťovnou v roce 1996 začala působit i v regionu střední Moravy, a to díky firmám jako Tatra Kopřivnice, Moravskoslezská vagonka Studénka, Massag Bílovec, Magnetron Kroměříž a Siemens Frenštát pod Radhoštěm. Na konci 90. let už pojišťovna evidovala asi 240 tisíc pojištěnců, o které se staralo 173 kmenových zaměstnanců.

V roce 2000 vznikly první webové stránky Revírní bratrské pokladny. K překročení 300 tisícové hranice počtu pojištěnců pak došlo 1. dubna 2002. V roce 2009 pojišťovna poprvé ve své historii překročila hranici 400 tisíc klientů a na konci roku zvýšila jejich počet dokonce na celkem 415 759. Rozhodující část pojištěnců, cca osmdesát procent, byla koncentrována v Moravskoslezském kraji. V roce 2011 RBP zkolaudovala a začala používat i novou budovu B, postavenou vedle původního ředitelství.

V roce 2018 realizovala zásadní změnu, spočívající ve změně názvu, který užívala více než čtvrt století, a to z Revírní bratrská pokladna na RBP, zdravotní pojišťovna. Nový název byl schválen Ministerstvem zdravotnictví 21. listopadu 2018 a pojišťovnou je používán od 1. ledna 2019. Spolu s novým logem prochází RBP od roku 2019 rozsáhlou modernizací svých pracovišť a služeb. Kromě postupné modernizace pobočkových pracovišť byly pro klienty zřízeny i nové služby, jako jsou virtuální pobočka nebo objednávkový systém. Velký důraz je kladen na digitalizaci služeb, postupně byl v roce 2020 představen nový bezbariérový web a o rok později nová aplikace my213, která umožňuje například elektronické proplácení programů z fondu prevence. Dalším pilířem moderních služeb pak jsou zdravotní programy, například magnet213, prostřednictvím kterého RBP zajišťuje svým klientům dostupnost magnetické rezonance do 14 dnů.

„Náklady na zdravotní péči v roce 1993 činily asi 750 milionů korun, v roce 2023 jejich výši plánujeme na 17 miliard. Celkově jsme za 30 let proplatili poskytovatelům zdravotních služeb částku asi 200 miliard korun. Za dobu naší existence jsme našim pojištěncům dále uhradili preventivní programy a nejrůznější příspěvky z fondu prevence za další téměř 2 miliardy korun. A nemohu zapomenout ani na skutečnost, že jako zaměstnanecká pojišťovna jsme třiatřiceti tisícům pojištěnců z řad zaměstnanců těžkého průmyslu současně poskytli speciální rekondiční péči,“ shrnul ředitel RPB Klimša.

 

0 0