RBP přispěje na 20 tisíc PCR testů pracovníkům černouhelných dolů

Vedení zdravotní pojišťovny RBP podporuje rozhodnutí každodenně provádět v souvislosti se znovuobnovením těžby černého uhlí kapacitní a rychlé testování zaměstnanců těžařské firmy a dalších pracovníků z asi 30 spolupracujících firem na covid-19, které je v současné době hlavním preventivním nástrojem v boji proti šíření nákazy koronaviru. „Vnímáme možná zdravotní rizika vyplývající z opětovného zahájení těž- by a možného rozšíření nákazy nejen mezi kmenové nebo dodavatelské pracovníky černouhelných dolů, ale také mezi jejich rodinné příslušníky. V případě pozdního záchytu, těžšího průběhu onemocnění a rozvoje epidemie v jednom epicentru, by došlo nejen k vysokým finančním nákladům na léčbu, ale rovněž by mohlo dojít i k vyčerpání kapacit zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji,“ objasnil výkonný ředitel RBP Antonín Klimša.

Testy se mohou týkat až osmi tisíc osob, z nichž více než 80 % představuje podíl pojištěnců RBP. Zdravotní pojišťovna proto rozhodla, že z fondu prevence na ně v roce 2020 mimořádně uvolní až dva miliony korun a předpokládá, že tímto nástrojem přispěje na dvacet tisíc testů.

V případě výskytu dalšího ohniska, které bude svým rozsahem srovnatelné s dopadem ohniska na Karvinsku na kmen pojištěnců je RBP připravena realizovat obdobný preventivní program i v jiných lokalitách.

0 0