Řešíme budoucnost Dolu Staříč

Řešíme budoucnost Dolu Staříč

V srpnu se uskutečnila plánovaná návštěva ředitele státního podniku na Dole Staříč na Frýdeckomístecku spojená s fáráním a setkáním se zaměstnanci. Aktuálně nejvíce mediálně známý důl si ředitel Ludvík Kašpar prohlédl v doprovodu ředitele odštěpného závodu DARKOV Josefa Lazárka a závodního dolu Ivana Šimka. Řešili přípravy na zásyp, ale i možnosti budoucího využití dolu.

Když dolů, tak i nahoru… J. Lazárek, I. Šimek a L. Kašpar na skipové věži

Návštěva ředitele státního podniku na Dole Staříč začala setkáním se zaměstnanci, kde ředitel Ludvík Kašpar informoval o plánech vedení a strategii, kterou svým rozhodnutím o převodu dolů a útlumu před rokem odstartovala vláda. O Dole Staříč se hodně diskutuje v souvislosti se záměry budoucího využití, které přicházejí v návaznosti na možnosti čerpání evropských dotací na transformaci regionu. Zájemců je několik, média se však nejvíce věnovala záměru VŠB-TU na výstavbu podzemní laboratoře, jejíž součástí má být unikátní energetický projekt britské inovační firmy Gravitricity. Ředitel zdůraznil, že státní podnik sleduje a bude analyzovat všechny záměry, zatím ale není možné vyhodnotit jejich smysluplnost a reálnost. Chybí bližší informace o projektech, zejména studie, které by ukázaly, jestli jsou záměry proveditelné technicky i ekonomicky. Zájemci by je měli v nejbližších měsících dodat.

Prohlídka zařízení na čerpání důlní vody

Následně ředitel s doprovodem sfáral do podzemí dolu, viděl vybudované hráze na jednotlivých patrech a celkově prostory, které se připravují na likvidaci, zároveň ale musí být stále bezpečné pro pracovníky, kteří se tady denně pohybují. Těžba na Dole Staříč skončila v roce 2017 a prakticky hned OKD zahájilo výkliz a přípravné práce na likvidaci dolu. Ty se dnes blíží ke konci.

Po vyfárání skupina vyjela (a vylezla po žebříku) na skipovou věž, odkud je dobře vidět celý areál šachty i okolí, vč. plochy připravené pro zásypový materiál. Na závěr si ředitel prohlédl nedalekou cvičnou štolu Staříč, kterou vybudovalo OKD původně pro zaučování nově příchozích zaměstnanců, později sloužila i pro veřejnost a odborné exkurze. Uměle vybudovaný podpovrchový důl ukazuje důlní techniku a důlní pracoviště v technologické návaznosti jako ve skutečném dole. Státní podnik má v plánu posílit propagaci cvičné štoly a umožnit tak širší veřejnosti seznámit se touto formou s technologiemi dobývání uhlí.

Ing. Bc. Jana Dronská, MBA

1 0