Rozloučení s panem JUDr. Petrem Cingrem

Dne 11. 6. 2021 se konalo poslední rozloučení s panem JUDr. Petrem Cingrem, který byl vnukem pana Petra Cingra – říšského poslance, po kterém byl pojmenována šachta v Ostravě – Michálkovicích, která je prohlášení kulturní historickou památkou Důl Michal. Pan JUDr. Petr Cingr byl dlouholetým členem a druhým nejmladším členem Klubu Ostravských seniorů u kulatého stolu, kteří se pravidelně scházejí každou středu v restauraci Evropa v Ostravě. Jeho záliba ke zpěvu a recitaci byla vždy přínosem pro účastníky setkání ! Také jeho znalosti v oblasti práva byly obrovské, protože přednášel na Policejní akademii v Praze a Ostravské univerzitě . Čest jeho památce !