Šest dnů k opravě a oživení předtím neznámé technologie

Rozebraný vrtací stroj firmy Alminco.

Mechanická dílna Servisních služeb na Lazech opět ukázala, že  umí. Během šesti dnů v ní opraváři pod vedením Michala Tekenöše s elektrikáři vedenými Miroslavem  Gojem zrenovovali a oživili technologii, která se jim dostala do rukou vůbec poprvé. Totiž vrtací stroj Scorpion od firmy Alminco.

„Toto zařízení bylo součástí komplexu Room & Pillar provozovaného na ČSM-Sever. Tam se o opravy a servis starala externí firma. My jsme dostali z důlního provozu koncem osmého týdne letošního roku požadavek Scorpiona opravit, zrevidovat a odzkoušet,“ informoval Boleslav Reitz, ředitel Servisních služeb. V prvé fázi bylo podle něj zapotřebí získat veškerou potřebnou strojní i elektro dokumentaci, pak zajistit naložení a převoz dvou těchto vrtacích strojů, které byly po ukončení provozu na ČSM vyklizeny, demontovány a uskladněny na Chlebovicích.

„V devátém týdnu jsme od pondělí začali revizi jednotlivých strojních a hydraulických prvků včetně kompletního elektrovybavení. To už jsme měli nastudovanou  dokumentaci,“ upřesnil předák mechanické dílny Tekenöš. Ve čtvrtek – po výměně vadných dílů – se pak za asistence elektrikářů s vedoucím Gojem uskutečnilo kompletní funkční odzkoušení Scorpiona. V pátek si ho přišli přebrat zástupci odboru hlavního mechanika OKD a provozu příprav ze stonavské šachty.

Scorpion před opětovným nasazením.

„Tento typ vrtacího stroje se v mechanické dílně Servisních služeb nikdy předtím neobjevil. Krátká doba, pouhých šest dnů, která stačila k oživení uvedené technologie,  svědčí o kvalitě zaměstnanců v lazeckých dílnách přistupujících vždy  k podobným problémům s naprostou profesionalitou a nadhledem,“ konstatoval Reitz. První opravený Scorpion čeká nasazení na lokalitě ČSM.

Druhý vrtací vůz od Alminca, jak doplnil, uskladnili zatím v areálu darkovského pomocného závodu. Pro jeho zprovoznění totiž nebyly dostupné všechny náhradní díly.

0 0