Sikora: OKD by letošek mělo uzavřít se ziskem

Sikora: OKD by letošek mělo uzavřít se ziskem

Podle předsedy představenstva OKD Romana Sikory, je pro jeho společnost ve výhledu těžba do roku 2025. Pro společnost je tak klíčové udržet zkušené zaměstnance.

V tuto chvíli je zájem o uhlí velký, ale situace se může rychle změnit. To je také důvod, proč se snažíme vytvářet rezervu, abychom jejím prostřednictvím dokázali zareagovat rychleji, než by došlo k případnému zhroucení trhu. Foto: OKD

Roman Sikora se při jednáních s odběrateli OKD nebaví o „zelené“ politice Evropské unie. Ale svůj názor nijak neskrývá. Možnosti členských států EU jsou v otázce využívání alternativních zdrojů natolik rozdílné, že si nedokážu představit nějaký univerzální návod, říká jednoznačně.

Vaše společnost zahájila provoz náborového webu. Znamená to, že se firmě daří?

OKD má v tuto chvíli zhruba 3300 zaměstnanců včetně dodavatelských pracovníků. Pro případné prodloužení vystačíme s přibližně stejným počtem lidí. Nicméně musíme řešit přirozené odchody a nahrazovat je kvalifikovanými pracovníky. Jedná se o desítky pracovníků. Zatím to vypadá, že v tomto problém mít nebudeme, zájemce o práci v dole máme, což nás velmi těší. A právě kvůli zájmu o práci v OKD jsme spustili web pracevokd.cz, kde se zájemci dozví veškeré podrobnosti. Na kvalifikovaných a pracovitých lidech jakékoliv prodloužení těžby nesmírně závisí a práce našich lidí, kteří s námi dále zůstávají, si nesmírně vážím.

Jaká je v současnosti skladba vašich zákazníků?

Našim hlavním zákazníkem u energetického uhlí je společnost ČEZ a její elektrárna v Dětmarovicích. Dalším velkým klientem je skupina Veolia a její teplárny. U koksovatelného uhlí to jsou Třinecké železárny a Liberty Ostrava. To jsou naši hlavní partneři a spolupráce s nimi si velmi ceníme. Většina naší produkce zůstává u našich zákazníků v Moravskoslezském kraji. V tuto chvíli máme uzavřeny kontrakty téměř pro celý rok 2022 a na těch pro rok příští pracujeme.

Troufnete si již odhadnout, jaké budou letošní výsledky OKD? Ekonomické i těžební?

Plán pro letošní rok je plán těžby stanoven na zhruba 1,3 milionu tun uhlí. Pro rok 2023 by měl být objem vytěženého uhlí podobný jako letos. Budeme věřit, že se podaří plán těžby naplnit. Rok 2021 jsme uzavřeli v plusových číslech. Nechci předbíhat, ale zatím máme nakročeno tak, abychom i letošní rok uzavřeli se ziskem.

Jak velkou měrou se do vaší nynější produkce promítla současná panika okolo energetiky? Dá se s vyšším zájmem o černé uhlí počítat i v následujících letech? 

V tuto chvíli je ten zájem o uhlí samozřejmě velký, ale v uhelném byznysu se situace může rychle změnit, proto musíme být velmi ostražití a neustále sledovat dění na evropském trhu s uhlím. To je také důvod, proč se neustále snažíme vytvářet rezervu na dobu, kdy bude hůř, abychom jejím prostřednictvím dokázali zareagovat rychleji, než by došlo k případnému zhroucení trhu.

Jaké vlastně máte od svých zákazníků a partnerů reakce na to, co se kolem energií nyní děje?

Pohled na uhlí jako na surovinu se v posledních měsících změnil. To lze pozorovat nejen u zákazníků, ale v celé společnosti.

A jaké jsou názory těchto lidí na kroky vlády, případně na to, že Brusel chce řešit situaci úsporami energie, při současném zvyšování její spotřeby a současném nahrazování plynu přerušovanými zdroji energie, tedy fotovoltaikou a větrem (OZE)?

Popravdě s našimi zákazníky řešíme objemy uhlí, ceny, termíny dodání a uzavírání dalších kontraktů. To je priorita našich jednání, na nic jiného nezbývá čas.

Vy sám tyhle teze paní Leyenové a jejích kolegů eurokomisařů považujete za rozumné řešení?

Pojem rozumné řešení je velmi diskutabilní. Využití obnovitelných zdrojů energie je jistě skvělá myšlenka, Norsko jimi v současné době pokrývá téměř 90 procent své spotřeby (Norsko má unikátní podmínky pro stavbu hydroelektráren, pozn. red.). Nicméně možnosti členských zemí EU jsou v otázce využívání alternativních zdrojů natolik rozdílné, že si nedokážu představit nějaký univerzální návod.

Zpět k uhlí. Jak dlouho předpokládáte, že ho bude OKD těžit?

V tuto chvíli je těžba prodloužena do konce roku 2023. Ve výhledu je případná těžba do konce roku 2025 a o té se musí nejprve na základě podrobných analýz rozhodnout. Teď je pro nás situace na trhu příznivá, ale v hornictví se to může rychle změnit. A to se stává často. Další klíčovou oblastí jsou lidské zdroje a legislativa. Takže teď se soustředíme na těžbu do konce roku 2023, pak se uvidí.

Prostředky a pomoc od státu, které mají pomoci s budoucím ukončením těžby, se mají pohybovat v miliardách. Bude to dostatečné? Nebo, za jakých podmínek to bude efektivní pomoc regionu?

To není v tuto chvíli pro OKD aktuální téma. Jednou útlum přijde a řešit ho budeme, ale teď těžíme a prodáváme. A před námi je i případné prodloužení těžby. Takže věřím, že o útlumu si popovídáme někdy později.

 
1 0