Smutná zpráva

Smutná zpráva

Ing. Zdeněk Dombrovský, CSc. odešel ve věku 83 let.

Byl nositelem mimořádné ceny Český permon 2015 neboť mimo svou velmi bohatou publikační, pracovní i zájmovou činnost byl také jedním z iniciátorů konání 19. Setkání HMO ČR v Havířově a aktivně přispěl k jeho realizaci. Jeho významným činem byla také spolupráce při realizaci společného projektu s partnerským polským městem Jastrzębie – Zdrój k propagaci hornických tradic obou měst a vzniku stálé expozice o historii hornictví na území Havířova. Při této příležitosti byla vydána dvoujazyčná publikace Města a uhlí, jejímž byl spoluautorem. Je třeba říci, že uvedená činnost tvoří pouze střípky v jeho skutečně bohatém životním díle.

Jen o pomyslný fous mu v roce 2013 k jeho 75. narozeninám uniklo udělení ceny Český permon za celoživotní dílo. Významným způsobem se totiž zasloužil o povznesení a propagaci hornických tradic kdekoli ve svém životě působil. V roce 1961 promoval na HGF – VŠB Ostrava a od té doby hornictví neopustil

Čest jeho památce.

Zdař Bůh

Za předsednictvo SHHS ČR

Pavel David tajemník Sdružení hornických a hutnických spolků ČR

Parte

1 0