Smutné výročí s křtem publikace i otevřením přestěhované expozice

Smutné výročí s křtem publikace i otevřením přestěhované expozice

Stálá výstavní expozice „Historie psaná uhlím“ věnující se havířům i po nich pojmenovaném městě je otevřená v nových prostorách v Pavlovově ulici č. 2, v prostorách po bývalém Muzeu Těšínska a hudebním oddělení městské knihovny. Při příležitosti 60. výročí neštěstí na Dole Dukla zde probíhá i představení publikace o této nešťastné události.

Přestěhovaná havířovská stálá expozice …
… a nová brožura o neštěstí na Dole Dukla

Výstava je přestěhována ze Společenského domu Reneta. Na nynějším místě s bezbariérovým přístupem na návštěvníky čekají jak technické exponáty (sbíječky, přístroje na měření důlních plynů, vzorky uhlí i hornin, přilby, důlní lampy, hornický kroj či figura báňského záchranáře), tak panely přestavující slovem i obrazem významné šachty Ostravsko-karvinského revíru, a to především v padesátých a šedesátých letech minulého století. Nechybí ani dvě desítky kronik přímo z Dolu Dukla či spousta aktuálních tiskovin a publikací s montánní tématikou.

A mezi ně se zařazuje i brožura s názvem „Dukla 1961“ zabývající se historii šachty v Dolní Suché, popisující zdejší mimořádnou událost ze 7. července před šedesáti lety a poukazující i na příběh Květy Krausové, vdovy po jedné ze 108. hornických obětí. Jedná se o společné dílo Michaely Kroupové z Městské knihovny Havířov a Jaroslava Čihaře a Václava Šmičky, členů Klubu přátel hornického muzea Ostrava a vysloužilými horníky s dlouholetou praxí.

Stálá výstavní expozice má otevřeno v pondělky a čtvrtky od 9 do 12 a od 13 do18 hodin a v úterky a pátky pak od 9 do 12 a od 13 do 15 hodin.

1 0