SPOLEČNOST OKD PŘEDLOŽILA MINISTERSTVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DOKUMENTACI V RÁMCI PROCESU EIA

SPOLEČNOST OKD PŘEDLOŽILA MINISTERSTVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DOKUMENTACI V RÁMCI PROCESU EIA

 Těžební firma OKD zaslala potřebnou dokumentaci pro zjišťovací řízení v rámci procesu EIA na období 2024 až ukončení hornické činnosti pro Důl ČSM.
Následně bude dokumentace ze strany MŽP zveřejněna.

„Je důležité sdělit, že proces posuzovaní vlivu hornické činnosti na životní prostředí, tzv. EIA není samotným povolením hornické činnosti, ale je nezbytním předpokladem k tomu, abychom tato povolení v průběhu let 2024 a 2025 získali. V současné době máme platnou dokumentaci EIA z roku 2022, která byla prodloužena do konce roku 2026. Jsou v ní dostatečné objemy těžby pro celý rok 2023,“ řekl Roman Sikora, předseda představenstva OKD.

Jedním z parametru posuzované činnosti je předpokládaný objem vytěženého uhlí v daném období. Posuzovaná hornická činnost je plánována jen na Dole ČSM a zahrnuje i technickou likvidaci dolu.

„Celkový plánovaný objem těžby byl stanoven na zhruba 5,7 milionu tun uhlí vytěženého z Dolu ČSM, a to až do ukončení hornické činnosti na tomto dole“, doplnil výkonný ředitel OKD Radim Tabášek.

Přípravy pro těžbu v Dole ČSM pro příští rok stále pokračují. Pět porubů se aktuálně chystá pro těžbu a dobývání čtyř porubů, které začalo již v roce 2022 bude přecházet i do roku 2023.

„V příštím roce bude tedy aktivní celkem devět porubů. Pro celkovou přípravu je nutné vyrazit přibližně 7,8 kilometrů chodeb“, přiblížil ředitel provozu OKD David Hájek
OKD má v plánu během celého roku 2023 vytěžit z Dolu ČSM zhruba 1,1 milionu tun uhlí.

Stonava, 25. 11. 2022

0 0