Header Image

 

Spolky hornických důchodců fungují za pomoci Nadace OKD

Koordinační výbor důchodců (KVD) OKD svolal ve druhém únorovém týdnu do Domečku v Horní Suché každoroční valnou hromadu, na které bilancoval loňskou činnost. Při podpoře klubů vysloužilých pracovníků šachet a zachovávání hornických tradic v regionu mu, jak zdůrazňoval předseda Vilém Uher, výrazně pomáhala opět těžařská nadace.

„Prostředky z Nadace OKD, jež dále přerozdělujeme všem osmnácti organizacím hornických důchodců, pomáhají některým menším klubům doslova a do písmene přežívat. Jejich členská základna by totiž jinak ze svých příspěvků nedokázala zaplatit ani nájmy, energie, vodu,“ líčil Uher s tím, že KVD v roce 2018 evidoval v kraji na 1700
penzionovaných pracovníků z dolů.

Největšími a nejaktivnějšími byly spolky krojovaných horníků z dolů František a Dukla. „Ale i taková přibližně třicetičlenná organizace ze šachty Fučík 3 – Ludvík působící v Radvanicích, se má čím chlubit. Spolupracuje také s tamním úřadem,“ řekl předseda KVD. Na jeho valnou hromadu dorazil rovněž hornosušský starosta Jan Lipner, který
si bývalých havířů považuje.

„Scházíme se, ctíme tradice naší profese, snažíme se žít s aktivními horníky, kteří vykonávají stále to krásné povolání,“ popisoval Uher činnost zaštiťovanou KVD OKD. Nepřehlédnutelní podle něj byli horničtí důchodci ve svých parádních uniformách na spoustě veřejných akcí – od Hornických slavností v Karviné, přes tradiční Barborky až
po Havířský bál na Františku.

„Bohužel ale vymíráme. Čerství důchodci se mezi nás moc neženou. Noví členové nejčastěji byli ovdovělí muži a ženy, kteří osaměli a rozhodli se přijít znovu mezi ty své, zavzpomínat a pofedrovat…“ konstatoval Uher. KVD OKD už také oslovil Nadaci OKD s žádostí o podporu také v tomto roce – předložil projekt udržování havířských tradic a života hornických spolků.

 

Rubriky

×
Show

Myšlenky člověka mohou být hluboké, přesto však zcela nesmyslné! (Nikola Tesla)

Žádný dobrý nápad nesmí zapadnout, žádný hloupý nápad nesmí projít.