Spolupráce Sdružení hornických a hutnických spolků ČR s KPHMO

Spolupráce Sdružení hornických a hutnických spolků ČR s KPHMO
Ing. Josef Gavlas 2. místopředseda SHHS

Založení SHHS ČR vyšlo z iniciativy Hornické společnosti podkrušnohorské oblasti a Hornického historického spolku Planá u Mariánských Lázní. Dne 10.11.2005 se sešli zástupci osmi spolků z Čech a začali tvořit zásady pro založení Sdružení, kde po ročním úsilí byly schváleny stanovy a smlouvy o volném Sdružení 15.11.2006 v prostorách Sokolovského zámku. V té době již existovalo Sdružení evropských horníků a hutníků. Na evropské valné hromadě Sdružení horníků a hutníků v roce 2005 vyvstala nutnost vytvořit v české republice odpovídajícího partnera na mezinárodní úrovni. Na základě jednání Sdružení 15.11.2006 pak předsedající Sdružení vstoupil 29.11.2006 do jednání s prezidentem evropského Sdružení a začala nová etapa spolupráce českých hornických spolků na mezinárodní úrovni.

Již brzy se zjistilo, že forma registrovaného občanského sdružení bude pro činnost a autoritu sdružených spolků výhodnější a proto se rozhodlo 24.4.2009 přetvořit původní volné Sdružení na Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky /SHHS ČR/ a tato registrace po schválení stanov byla MV ČR provedena 23.7.2009. V té době se členem SHHS ČR stal také Klub přátel hornického muzea v Ostravě a další spolky z Čech a Moravy. Na Valné hromadě 21.4.2012 byly schváleny nové Stanovy Sdružení, ideový rámec ceny Český Permon a Zásady pro Setkání hornických a hutnických měst a obcí ČR s větším zapojením představitelů hornických spolků ČR v předsednictvu SHHS ČR. V současné době je členem SHHS ČR 25 hornických a hutnických spolků včetně 2 nadací.

Hlavním cílem Sdružení je vyhledávání a oživování historických hornicko-hutnických událostí, zvyků a tradic, propagace spolkové činnosti členů Sdružení v České republice a v zahraničí, spolupráce s městy a obcemi v přípravě a realizaci jednotlivých ročníků Setkání hornických měst a obcí v ČR a udílení cen Český permon.

Každá doba má své zájmy, priority, lidi. Hornictví a hutnictví patřilo po celou dobu existence českého státu mezi prioritní odvětví, někdy bylo na výsluní, jindy v úpadku – nyní je bohužel v úpadku. I finanční zajištění činnosti a akcí spolků bylo, ze strany těžebních a těžbě navazujících doprovodných firem, příznivější, po útlumu skončilo téměř na nule, současní představitelé měst a obcí mají až na výjimky jiné priority.

Hlavním hybatelem připomínání hornických a hutnických tradic je Cech příbramských horníků a hutníků v Příbrami , kde je dosud sídlo SHHS ČR a kde, v roce 1997, proběhlo první Setkání hornických měst a obcí ČR, která jsou od té doby pořádána každoročně. Od 8. setkání v roce 2004 se uděluje cena „ Český permon„ v pěti kategoriích.

Nedílnou součástí dění ve Sdružení je i mezinárodní spolupráce, a to Smlouvou o spolupráci se Združeniem baníckých spolkov a cechov Slovenska (ZBSC) a Sdružením evropských hornických a hutnických spolků (VE B H) a pracovní účastí ve Visegradské čtyřce, kde hlavním hybatelem je ZBSC Slovenska. Každoročně se členové hornických a hutnických spolků ČR a Slovenska setkávají na svých setkáních. Letos se ve dnech 7,8.9.2018 koná již 22. Setkání ČR. Není v Ostravě, jak bylo prezentováno do konce roku 2017, ale v Sokolově. 11. setkání na Slovensku proběhne v Pezinoku 21.-23.9.2018.

Mohu jen konstatovat, že přístup politických představitelů Slovenska k hornictví je daleko vyšší než u nás — každoroční přijetí představitelů hornických spolků a hornických institucí u prezidenta Slovenska a u předsedy parlamentu Slovenska, včetně našich představitelů SHHS ČR, udělování medailí Ministra hospodářství Slovenska za zachování hornických tradic i našim zástupcům hornických a hutnických spolků. Naše Sdružení se o to pokouší bezvýsledně včetně udělení navržené a nerealizované medaile Ministra hospodářství a průmyslu ČR.

S potěšením mohu konstatovat, že i někteří členové KPHMO v průběhu třiceti let byli vyznamenáváni hornickými medailemi hornických spolků České republiky, Slovenska, Polska a dokonce i Maďarska. Mezi oceněnými cenou „ Český permon a medailí SHHS ČR byli v minulých třiceti letech Vaší nepřetržité činnosti také členové KPH M i samotný Klub přátel hornického muzea.

Přeji Vám do další tvořivé činnosti k mapování hornické historie , udržování hornických tradic a spolkového vyžití hodně havířského štěstí a ocenění se určitě dostaví.

Zdař Bůh!

Ing. Josef Gavlas, 2. místopředseda SHHS

0 0