Stát řeší ochranu proti CH4 , důlní plyn je pod kontrolou i v nečinné části revíru

Stát řeší ochranu proti CH4 , důlní plyn je pod kontrolou i v nečinné části revíru
Jeden z posledních odplyňovacích vrtů nedaleko mostu M. Sýkory na ulici Bohumínská v Ostravě

Sledované území má rozlohu devatenácti kilometrů čtverečních, odkud se dostávají data z elektronického montitorovacího systému na centrální dispečink.

Společností OKD v rámci útlumu opuštěný dobývací prostor se kvůli hrozbám nekontrolovatelných výstupů metanu (CH4 ) na povrch dostává pod kontrolu státního podniku DIAMO. Ten má v současné době dokončen systém technických opatření, která chrání celou ostravsko-karvinskou aglomeraci před důlními plyny.

„Dokončení tohoto rozsáhlého projektu je pro Moravskoslezský kraj velmi důležitým krokem, protože metan tady v minulosti způsoboval nemalé škody a ohrožoval lidské zdraví i životy. Veškerý provoz včetně údržby vybudovaných bezpečnostních prvků je sjednocen a od ledna jej kompletně zajišťujeme,“ uvádí Ludvík Kašpar, ředitel s.p. DIAMO.

S dokončením desetiletého projektu DIAMO přebírá a také provozuje všechny bezpečnostní prvky a činnosti související s výstupy důlních plynů, o které se v předchozích letech staraly i jiné subjekty. „Jedná se například o kompletní servisování i údržbu provozu protimetanových opatření v počtu 284 odplyňovacích a monitorovacích
vrtů, 575 zlikvidovaných a zajištěných hlavních a starých důlních děl a 579 snímačů pro měření koncentrací důlních plynů, obvykle instalovaných v kolektorech, sklepních prostorech objektů či na odplyňovacích komíncích,“ přibližuje mluvčí státního podniku Jana Dronská.

Sledované území má rozlohu devatenácti kilometrů čtverečních a rozkládá se v okresech Ostrava, Frýdek-Místek a Karviná i Opava. Nově vzniklý systém obsluhuje v nepřetržitém provozu jedenáct pracovníků z toho šest nově přijatých. Ti řeší i případné mimořádné situace v terénu a zajišťují komunikaci s integrovanými záchrannými složkami v regionu. Součástí je také elektronický monitorovací systém přenášejí data z celé oblasti na dispečink na bývalém Dole Jeremenko v Ostravě-Vítkovicích.

Jednou z posledních akcí projektu je například sanace staré štoly Augustin u dopravního terminálu Hranečník, zabezpečení areálu fotbalového stadionu Bazaly, odplyňovací vrty u Mostu M. Sýkory (vše v Ostravě). K nejnáročnějším patří soubor opatření v elektrárně v Třebovicích, kde je aktivní systém s osmnácti čidly, dvěma odsávacími zařízeními a řadou odplyňovacích vrtů včetně drenážního odplynění budov.

Projekt nazvaný „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla“ s.p. DIAMO realizuje v letech 2010 až 2019. „Hlavní prioritou projektu bylo snížení ohrožení obyvatelstva před možnými mimořádnými událostmi spojenými s výstupy metanu na povrch a jeho pronikáním do obytných domů či průmyslových objektů. Zcela vyloučit případný únik metanu nelze, avšak podařilo se minimalizovat rizika,“ dodává
Petr Kříž, ředitel odštěpného závodu ODRA, s.p. DIAMO.

0 0