Státní podnik DIAMO spustil webové stránky o heřmanické haldě v Ostravě

Státní podnik DIAMO spustil webové stránky o heřmanické haldě v Ostravě

Sanace a rekultivace odvalu v Ostravě-Heřmanicích patří mezi největší projekty státního podniku DIAMO a zároveň mezi aktivity, o které se zajímají obyvatelé i představitelé regionu. Státní podnik se proto rozhodl vytvořit pro veřejnost webové stránky o této ekologické zátěži a postupu její sanace.

Nové stránky jsou členěny do několika částí, nejobsáhlejší z nich je sekce nazvaná Životní prostředí, která popisuje průběh i výsledky monitoringu ovzduší, podzemních a povrchových vod, termické aktivity a pracovního prostředí. Mimo jiné připomíná, že státní podnik nechal vypracovat v roce 2019 mimořádné měření kvality ovzduší v pracovním prostředí na odvalu a v obydlené části v Ostravě-Heřmanicích. Výsledky potvrdily, stejně jako pravidelný monitoring škodlivin, že při sanaci heřmanického odvalu nedochází k překračování limitních hodnot nebo hodnot obvyklých pro ovzduší v Ostravě.
Zájemci najdou na webu kromě výsledků měření škodlivin a vlivů na okolí také stručnou historii, popis sanačních a rekultivačních postupů, mapy, fotografie a další souvislosti, například informace o mezinárodních projektech, které se zabývaly situací odvalu Heřmanice. Státní podnik zároveň zřídil e-mailovou adresu speciálně pro dotazy, které se vztahují k haldě.
Heřmanická halda je jedním z nejstarších a nejrozsáhlejších míst, kde je uložena hlušina z těžby černého uhlí v minulých staletích na Ostravsku. Patří zároveň mezi problémové lokality, kde se projevila termická aktivita. Cílem státního podniku je postupně odval zabezpečit, aby nezapáchal, neprášil a nijak neohrožoval okolí. Po sanaci a rekultivaci může být území smysluplně využito ve prospěch obyvatel Ostravy a okolí.
Webové stránky o heřmanické haldě: www.diamo.cz/hermanickahalda

1 0