Stav využívání uhlí v Německu.

Stav využívání uhlí v Německu.

    V roce 2018 budou uzavřeny oba poslední doly . Jsou to doly v Ibbenürenu a Bottropu. Těžba černého uhlí v Německu tedy letos končí. Černé uhlí vlastní produkce přestane být zdrojem energie. Tato skutečnost byla postupně řešena řadu let. Zvyšoval se import uhlí až na 44 miliony tun ( 30% z Ruska) a těžbou hnědého uhlí v Německu ve výši 172,2 miliony tun. Bylo z něho vyrobeno 150 miliard kWh elektrické  energie. Tyto dva zdroje zajištˇují pro Německo dostatek uhlí. Hnědé uhlí , jako levný zdroj energie, svými zásobami stačí zásobovat zemi po řadu desetiletí.


Může tedy v budoucnu hrát nadál významnou roli.Skutečný vývoj však určí politické zadání. Do budoucnosti vstoupí zájmy regionů. Z regionů kritici používání uhlí argumentují nutností přesídlování obcí a náklady na komplexní rekultivaci. V porovnání s ostatními zdroji jim vadí vysoký zdroj kysličníku uhličitého. Rychlé snižování emisí kysličníku uhličitého je cílem národních i mezinárodních snah.o ochranu klimatu. Ekologicky škodlivé  emise fosilních paliv jsou předmětem zvláštní pozornosti. Veřejná diskuze vede k závěrům odejít od používání uhlí v Německu jako ve Velké Britanii do roku 2025.

  V roce 2016 bylo v uhelných elektrárnách v Německu vyrobeno 40% elektrického proudu. Mnoho expertů vidí v uhelných elektrárnách základní kámen pro budoucí roky. Je to nerušená a dostupná energie, zejména po zastavení atomových elektráren. Proto se dá předpokládat, že uhlí si udrží svůj význam i v střednědobém horizontu.

       Na světové úrovni jsou aktuálně velké regionální rozdíly ve využívání uhlí. Ve vztahu k jiným zdrojům , v dlouhodobém horizontu ztrácí uhlí význam.   

Těžba uhlí ( černé + hnědé) ve světě v milionech tun    

Z Der neue Fischer Weltalmanach 2018

    Z němčiny přeložil                                                         Karel Slíva

0 0