Stonávka

Stonávka

I po útlumu Dolu Darkov se z jeho lokality expeduje v režii společnosti OKD uhlí, přesněji řečeno energetické topné směsi. Úpraváři z revíru totiž stále provozují výrobní linku pro řečenou komoditu na skládce Stonávka, která za rok 2021 hlásí výrobu 430 kilotun prachu a 35 kilotun proplástku. „O vybudování této třídící a výrobní linky se rozhodlo dříve, než o útlumu darkovské šachty. V provoze se centralizovala výroba uhelných palivových směsí,“ říká Zdeněk Piech, vedoucí Provozu úpravny OKD. Technologická linka je řízená z centrálního velína, funguje ve třech směnách a její maximální kapacita je až 150 tun hodinově. Vsázka se zde kolovými nakladači přemisťuje do násypek a přes šnekové vynašeče a pásové dopravníky na hvězdicové třídiče. Zaměstnanci OKD provozují

nakladače Komatsu WA 470-8 a stejný počet nákladních vozidel Tatra T 158. Další činnosti a manipulace mají na starosti subdodavatelé. „Zpracovává se uhlí pro výrobu energetického prachu a proplástku pro teplárny, cementárny a elektrárny. Nejvyšší loňská produkce byla v říjnu, kdy se vyrobilo 51,1 tisíc tun prachu a 4,8 tisíc tun proplastku,“ popisuje úpravárenský technolog Zbigniew Konesz. S tím, že Stonávka má i po útlumu Dolu Darkov dostatek prostoru a infrastruktury (nakládacích, vykládacích a manipulačních ploch), čehož se pro dané účely naopak na Dole ČSM nedostává. Směsi ze Stonávky míří k odběratelům po kolejích i silnici. „Jsme schopni vykládat a nakládat kamiony i železniční vagony,“ dodává logistik Dalibor Jekielek.! 

2 0