Stovky lidí si přišly prohlédnout areál závodu ODRA v Ostravě

Stovky lidí si přišly prohlédnout  areál závodu ODRA v Ostravě

V sobotu 3. září se na pár hodin otevřel veřejnosti jediný důl v Ostravě, na kterém se dodnes fárá. Areál Dolu Jeremenko a sídlo závodu ODRA navštívilo 750 lidí. Největší zájem byl o výjezd na těžní věž s vyhlídkou na Ostravu.

Den otevřených dveří využili nejen bývalí a současní zaměstnanci Dolu Jeremenko i dalších ostravských šachet, ale tuto příležitost využili i mladí lidé a celé rodiny, které nemají s hornictvím nic společného. Mezi účastníky byli i zástupci města a manažeři z České asociace interim managementu, která měla v Ostravě celostátní výroční zasedání.

„Těší nás zájem lidí o hornickou historii a současné dění na uzavřených šachtách. I když to různými cestami připomínáme, lidé moc neví, co DIAMO na šachtách řeší po ukončení těžby, a oceňují, že se na ta místa mohou podívat,“ řekl Libor Jalůvka, vedoucí odboru přípravy a realizace útlumu závodu ODRA a hlavní organizátor akce.

Zájemci měli možnost vyjet na dominantní kladivovou těžní věž jámy Jeremenko, prohlédnout si působivou strojovnu uvnitř a venku Ostravu i okolí z výšky 55 m. Dále byly k vidění unikátní obří čerpadla pro čerpání důlní vody z ostravské a petřvaldské dílčí pánve. Součástí programu byla i prohlídka druhé strojovny s památkově chráněným funkčním elektrickým těžním strojem z roku 1924 a prohlídka centrálního dispečinku pro řízení čerpání důlních vod a monitoring výstupu důlních plynů na povrch. Velkou pozornost návštěvníků poutala
také ukázka technického vybavení záchranářů, kolegů ze závodu HBZS, včetně jejich vybavení pro potápění doplněné poutavým vyprávěním o mimořádných událostech.

Návštěvníci dne otevřených dveří

Návštěvníci mohli vidět také nový právě dokončený film Ostravské kořeny známého fotografa Borise Rennera, na kterém se podílel i závod ODRA a jeho zaměstnanci. Sám autor byl přítomen na akci u promítání. Film je pohledem do historie Ostravy z období před sto lety, jak se tam žilo za první republiky. Obsahuje i krátké hrané scény v reáliích, které se dochovaly z této doby. Jeden úsek se například natáčel na heřmanické haldě. Film byl natočen jako vzpomínka na minulost hrdého města s odkazem na současnost.

Závod ODRA připravil pro návštěvníky také výstavu fotografií ze svých sanačních a rekultivačních projektů nebo výstavu jednotlivých šachet namalovaných na kamenech od havíře Luboše Černého z Karviné, model podzemí dolu od Petra Kubínského a hornické artefakty od Kateřiny Polínkové z Klubu přátel hornického muzea Ostrava a dalších hornických nadšenců.

„Snažíme se připomínat a vysvětlovat naši činnost, která není tolik vidět, ale je důležitá pro bezpečnost na Ostravsku, rozvoj území a mimo jiné také pro bezpečnost v dolech na Karvinsku. Děkuji všem, kteří pomohli akci připravit a podíleli se na organizaci,“ uvedl Rostislav Dudáš, ředitel odštěpného závodu ODRA, který také osobně přivítal některé návštěvníky na dni otevřených dveří.

Ing. Bc. Jana Dronská, MBA
odbor komunikace

0 0