Svatý Prokop 2020

Svatý Prokop 2020

Svátek svatého Prokopa
patrona horníků a hutníků
budeme slavit ve čtvrtek 
2. července v 18 hod.

Svátek svatého Prokopa jako patrona horníků slavili horníci na Ostravsku od roku 1864. ​

Jak uvádí publikace o dějinách Ostravy, bývala slavnost sv.Prokopa nejen největším svátkem horníků a hutníků, ale i všech obyvatel Ostravy. Slavnosti začínaly průvodem, který směřoval k hlavnímu náměstí (Masarykovo náměstí). Tady se konala velká polní mše u polního oltáře postaveného před morovým sloupem.

V roce 2013 jsme se po delší době pokusili slavení tohoto svátku obnovit.

Letos si svátek svatého Prokopa, patrona horníků a hutníků, připomeneme v úterý 2.července v katedrále Božského Spasitele mší svatou v 18.00 hodin, která bude slavena za živé a zemřelé horníky a hutníky.

Katedrála Božského spasitele patří mezi nejvýznamnější kulturně-historické ostravské památky a po opravě je „jako nová“ a proto věříme, že slavení tohoto svátku v krásném a rekonstruovaném prostředí bude pro všechny zúčastněné zážitkem.

Program oslav:

  •  Ve čtvrtek 2. července bude večerní mše sv. v katedrále v 18.00
    hod. obětována za živé a zemřelé horníky a hutníky u příležitosti
    svátku jejich patrona sv. Prokopa.
  • Katedrála bude otevřena od 17 hodina a bude zajištěna i komentovaná
    prohlídka.
  • Místa na parkování budou zajištěna na parkovišti vedle katedrály.
  • Po mši sv. bude malé pohoštění na faře.

Víme jak je situace složitá a proto asi letos bude oslava v trošku skromnějším duchu.
Pokud ale kamarádi mohou dojet, budeme rádi.

Těšíme se na vás.
Zdeněk Poruba

Všichni jste srdečně zváni.

Zdař Bůh.

6 0