Sviadnovu zůstává jen kulatá těžní věž

Sviadnovu zůstává jen kulatá těžní věž

Pálením autogenem a stříháním hydraulickými strojními nůžkami mizela ze zemského povrchu na přelomu listopadu a prosince těžní věž obvyklé ocelové konstrukce u bývalé vtažné jámy I/2 na šachtě Sviadnov.

V paskovské lokalitě zůstala v OKD jediná, památkově chráněná těžní věž kruhového průřezu nad výdušnou jámou I/1 Foto: wikipedia.org Boris Renner

Této dávno utlumené a z větší části zlikvidované paskovské lokalitě zůstala v OKD jediná, památkově chráněná těžní věž kruhového průřezu nad výdušnou jámou I/1.„Šestapadesát metrů vysokou těžní věž nad dvojkou rozebírali dodavatelé z Demstav Group. Od lanovnic po výšku pětadvacet metrů nad úrovní nádvoří ji likvidovali pomocí otevřeného ohně, využili k tomu dva jeřáby, z koše jednoho pálili, druhým snášeli části konstrukce dolů,“ popsal pro Měsíčník Horník vedoucí paskovské technologické projekce Petr Bártík.

Zbytek nosníků až po úroveň nula metrů odstřihli, strhli a rozstříhali na kusy. „Teď je tam plácek urovnaný a připravený na budování armovaného betonového ohlubňového povalu s odfukovým komínkem a oplocením. A to už budeme provádět pod státním podnikem DIAMO,“ vysvětlil Bártík s tím, že na Sviadnově už není šachetní budova jámy I/2, část mostu pro přístup mužstva, objekty hlavních ventilátorů, kompresorovny, dílen dopravářů i elektrikářů a skladů. Správní budova patří Green Gas RE.

2 0